« DzA 2:13 Dzieje Apostolskie 2:14 DzA 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A stanąwszy Piotr z jedenaścią podniósł głos swój, i opowiedał im: Mężowie Judscy i którzy mieszkacie w Jeruzalemie wszyscy, niech to wam wiadomo będzie, a słyszcie słowa moje.
2.WUJEK.1923A stanąwszy Piotr z jedenaścią, podniósł głos swój i mówił im: Mężowie Żydowscy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jeruzalem, niech wam to jawno będzie, a przyjmijcie do uszu słowa moje.
3.RAKOW.NTA stanąwszy Piotr z onymi jedennaścią, podniósł głos swój, i mówił do nich: Mężowie Judscy, i mieszkający w Jeruzalem wszyscy! to niech wam wiadomo będzie, i przyjmijcie do uszu słowa moje.
4.GDAŃSKA.1881A stanąwszy Piotr z jedenastoma, podniósł głos swój i przemówił do nich: Mężowie Judzcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jeruzalemie! niech wam to jawno będzie, a przyjmijcie w uszy słowa moje.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów.
6.JACZEWSKIStanął tedy Piotr z jedenastu i podniesionym głosem tak mówić począł: "Mężowie Żydzi, i wszyscy, co zamieszkujecie Jerozolimę, słuchajcie tego, co powiem i spamiętajcie to sobie.
7.SZCZEPAŃSKIPiotr natomiast wraz z jedenastoma powstał, podniósł głos swój i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy! Niechże wam to jawno będzie i posłuchajcie słów moich!
8.MARIAWICIAle stojąc Piotr z Jedenastoma, podniósł głos swój i mówił do nich: Mężowie Żydowscy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jeruzalem, niech to wam będzie wiadomem, i przyjmijcie do uszu słowa moje;
9.DĄBR.WUL.1973A powstawszy Piotr wraz z jedenastoma podniósł głos swój i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy! Niechże wam będzie to wiadome i niech słowa moje dotrą do uszu waszych!
10.DĄBR.GR.1961A Piotr wraz z jedenastoma powstawszy głośno przemówił do nich: Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy! Niech słowa moje dotrą do waszych uszu i niechże wam to będzie wiadome:
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów!
12.BRYTYJKANa to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim.
13.POZNAŃSKAPiotr, w otoczeniu Jedenastu, zabrał głos: "Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy! Słuchajcie, co wam powiem, a dowiecie się,
14.WARSZ.PRASKAWtedy powstał Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich głosem donośnym. Mówił zaś tak: Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, proszę was o chwilę uwagi i o dokładne wysłuchanie tego, co wam powiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piotr stanął razem z jedenastoma, podniósł swój głos i do nich powiedział: Mężowie judzcy i wszyscy, zamieszkujący Jerozolimę! Niech wam to będzie jawne, zatem wysłuchajcie moich słów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych: Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie! Posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia.
17.TOR.PRZ.Wtedy wstał Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie Judejczycy i wy zamieszkujący Jerozolimę! Niech jest to wam wiadome i wysłuchajcie moich słów.