« DzA 2:15 Dzieje Apostolskie 2:16 DzA 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale to jest, co rzeczono przez proroka Johela.
2.WUJEK.1923Ale to jest, co rzeczono jest przez proroka Joela:
3.RAKOW.NTAle to jest co przepowiedziano przez Proroka Joela:
4.GDAŃSKA.1881Aleć to jest ono, co przepowiedziano przez proroka Joela:
5.GDAŃSKA.2017Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela:
6.JACZEWSKIale spełnia się to, co przepowiedział Joel prorok.
7.SZCZEPAŃSKIale tu się spełnia, co przepowiedział Prorok Joel:
8.MARIAWICIale to jest, co było powiedziane przez proroka Joela:
9.DĄBR.WUL.1973ale tu się spełniło, co było zapowiedziane przez Proroka Joela:
10.DĄBR.GR.1961ale spełniło się to, co było zapowiedziane przez Proroka Joela:
11.TYSIĄCL.WYD5ale spełnia się właśnie to, co powiedział prorok Joel:
12.BRYTYJKAAle tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:
13.POZNAŃSKAale to się właśnie spełnia przepowiednia proroka Joela:
14.WARSZ.PRASKALecz to wiedzcie, że spełnia się na nich przepowiednia proroka Joela:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale dzieje się to, co zapowiedziano przez proroka Joela:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel:
17.TOR.PRZ.Ale to jest to, co jest powiedziane przez proroka Joela: