« DzA 2:16 Dzieje Apostolskie 2:17 DzA 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I będzie w ostateczne dni mówi Bóg: Wyleję ducha mojego na wszelkie ciało, i prorokować będą synowie waszy, i córki wasze, i młodzieńcy waszy widzenia ujrzą, a starcy waszy sny śnić będą.
2.WUJEK.1923I będzie w ostateczne dni, (mówi Pan): Wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia będą widzieć, a starcom waszym sny się śnić będą.
3.RAKOW.NTI będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z ducha mego na wszelkie ciało; i prorokować będą synowie waszy i córki wasze, i młodzieńcy waszy widzenia oglądają, a starcom waszym sny się śnić będą.
4.GDAŃSKA.1881I będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą.
5.GDAŃSKA.2017I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.
6.JACZEWSKIOto jego słowa: Stanie się ostatnich dni to, mówi Pan, iż wyleję ja Ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą syny wasze i córy wasze; młodzieńcy wasi widzenia ujrzą, a starcy wasi mieć będą sny.
7.SZCZEPAŃSKI«I stanie się w ostatnich dniach, to mówi Pan: Wyleję Ducha mego na wszelakie ciało, a wasi synowie jak i córy wasze - będą prorokowali; wasi zaś młodzieńcy widzenia mieć będą, a wasi starcy będą śnili we śnie;
8.DĄBR.WUL.1973I stanie się w ostateczne dni (mówi Pan). Ześlę Ducha mojego na każdego człowieka, a synowie wasi, jak i córki wasze będą prorokowali, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi będą śnili we śnie.
9.TYSIĄCL.WYD5W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokować synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny.
10.BRYTYJKAI stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;
11.POZNAŃSKA»Tak będzie, mówi Bóg. W ostatnich dniach ześlę Ducha mego na każdego człowieka, synowie i córki wasze mówić będą z natchnienia Bożego, młodzież wasza mieć będzie widzenia, a starsi sny mieć będą.
12.WARSZ.PRASKAZa dni ostatnich – mówił Pan – wyleją Ducha mojego na wszystkich ludzi. Wasi synowie i córki wasze będę prorokować, młodzi ludzie będą mieć widzenia, a starzy – sny.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w ostatnich dniach zdarzy się, mówi Bóg, że wyleję z mojego Ducha na wszelkie ciało wewnętrzne, zatem wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasi młodzieńcy ujrzą wizje, a wasi starsi śnić będą snami.
14.EIB.BIBLIA.2016Oto w dniach ostatecznych - mówi Bóg - wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny.
15.TOR.NOWE.PRZ.I tak będzie w ostatecznych dniach, mówi Bóg, wyleję z Ducha mojego na wszelkie ciało, prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi ujrzą widzenia, a starsi wasi będą śnić sny.