« DzA 2:17 Dzieje Apostolskie 2:18 DzA 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ano i na niewolniki moje, i na niewolnice moje we dni one wyleję z ducha mojego i prorokować będą.
2.WUJEK.1923A iście w one dni na sługi me i na służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą prorokować.
3.RAKOW.NTA k temu, na sługi me, i na służebnice moje, we dni one wyleję z ducha mego, i będą prorokować.
4.GDAŃSKA.1881Nawet w oneż dni na sługi moje i na służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą prorokować;
5.GDAŃSKA.2017Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.
6.JACZEWSKINa sługi i służebnice moje w one dni wyleję ja Ducha mojego, i oni prorokować będą.
7.SZCZEPAŃSKIOwszem też na me sługi i me służebnice wyleję Ducha mego w dni owe - i będą prorokowali.
8.MARIAWICII zaiste w one dni wyleję Ducha Mojego na sług Moich i na służebnice Moje i będą prorokować.
9.DĄBR.WUL.1973A także na sługi moje i na służebnice moje ześlę Ducha mojego w one dni i będą prorokowali.
10.DĄBR.GR.1961A także na sługi moje i na służebnice moje ześlę Ducha mojego w one dni i będą prorokowali.
11.TYSIĄCL.WYD5Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
12.BRYTYJKANawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.
13.POZNAŃSKAW tym też czasie ześlę Ducha mego na niewolników i niewolnice, którzy będą również mówić z natchnienia Bożego.
14.WARSZ.PRASKANawet na sługi i służebnice moje wyleję w owych czasach mego Ducha i będą prorokować.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także w tych dniach wyleje z mojego Ducha na moje sługi oraz na moje służebnice i będą prorokować.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować!
17.TOR.PRZ.I nawet na moje sługi i na moje służebnice w tych dniach wyleję z Ducha mojego, i będą prorokować;