« DzA 2:1 Dzieje Apostolskie 2:2 DzA 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stał się nagle z nieba szum, jako przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszytek dom, gdzie byli siedzący.
2.WUJEK.1923I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli.
3.RAKOW.NTI sstał się z prędka z nieba dźwięk, jakoby przypadającego wiania gwałtownego, i napełnił cały on dom, kędy byli siedzący.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli.
5.GDAŃSKA.2017Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli.
6.JACZEWSKIW tem, nagle stał się z nieba wielki szum jakoby zbliżającego się wiatru gwałtownego, i napełnił cały dom, w którym byli zebrani.
7.SZCZEPAŃSKIWtem znagła padł z nieba szum, jak gdyby zrywającej się silnej wichury, i napełnił dom cały, gdzie siedzieli.
8.MARIAWICII stał się nagle szum z nieba, jakoby przychodzącego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli.
9.DĄBR.WUL.1973I stał się z nagła z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
10.DĄBR.GR.1961I stał się z nagła z nieba szum, jakby zerwał się gwałtowny wicher i napełnił cały dom, w którym siedzieli.
11.TYSIĄCL.WYD5Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
12.BRYTYJKAI powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
13.POZNAŃSKAAż tu nagle powstał szum z nieba, jakby zerwał się gwałtowny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali.
14.WARSZ.PRASKANaraz dał się słyszeć pochodzący z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, który napełnił cały dom, gdzie wszyscy przebywali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nieoczekiwanie powstał szum z nieba, jakby gwałtownego, wiejącego wiatru oraz napełnił cały dom, gdzie przebywali, siedząc.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali.
17.TOR.PRZ.I nagle powstał z nieba szum, jakby nadchodzącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie przebywali.