« DzA 2:21 Dzieje Apostolskie 2:22 DzA 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mężowie Izraelscy słyszcie te słowa, Jesusa Nazareyskiego męża od Boga uchwalonego u was mocami i cudy i znamionmi, które uczynił przezeń Bóg wpojśrzodku was, jako i sami wiecie.
2.WUJEK.1923Mężowie Izraelscy! Słuchajcie słów tych: Jezusa Nazareńskiego, męża od Boga pochwalonego u was mocami i cudami i znakami, które czynił Bóg przezeń między wami, jako i wy wiecie:
3.RAKOW.NTMężowie Izraelscy, słuchajcie mów tych: Jezusa onego Nadzarethskiego, męża od Boga dowiedzionego u was mocami i cudami i znamiony, które czynił prze zeń Bóg w pojśrzodku was, jako i sami wiecie.
4.GDAŃSKA.1881Mężowie Izraelscy! słuchajcie słów tych Jezusa, onego Nazareńskiego, męża od Boga wsławionego u was mocami i cudami, i znamionami, które czynił Bóg przez niego w pośrodku was, jako i wy sami wiecie;
5.GDAŃSKA.2017Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów: Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie;
6.JACZEWSKIMężowie Izraelici, słuchajcie: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg pośród was wsławił tylu cnotami, cudami i znakami, którym przypatrywaliście się;
7.SZCZEPAŃSKIMężowie Izraela, posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego - jak sami wiecie - Bóg wam uwierzytelnił cudami i dziwami i znakami, jakie przez Niego Bóg wśród was zdziałał,
8.MARIAWICIMężowie Izraelscy, posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, Męża pochwalonego od Boga pośród was mocami i cudami i znakami, które czynił Bóg przez Niego między wami, jako wy sami wiecie,
9.DĄBR.WUL.1973Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg utwierdził wśród was przez cuda, znaki i dziwy, jakie Bóg czynił przez niego, jako i sami wiecie,
10.DĄBR.GR.1961Izraelici! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wskazał wam przez cuda, dziwy i znaki, jakie uczynił przez niego wśród was, jak sami wiecie,
11.TYSIĄCL.WYD5Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie,
12.BRYTYJKAMężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie,
13.POZNAŃSKAIzraelici, słuchajcie: Ukrzyżowaliście Jezusa z Nazaretu, człowieka, którego posłannictwo Bóg nam potwierdził nadziemską mocą i zdumiewającymi znakami, o czym doskonale wiecie,
14.WARSZ.PRASKAIzraelici, posłuchajcie mnie. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego posłannictwo potwierdził sam Bóg przez to, że za Jego sprawą dokonał na waszych oczach wielu niezwykłych czynów, cudów i znaków, o czym sami dobrze wiecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie Israelici, słuchajcie tych słów Jezusa Nazarejczyka męża od Boga, ogłoszonego dla was przejawami mocy, cudami oraz znakami, które jak sami wiecie Bóg przez niego uczynił w środku was.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici! Posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie.
17.TOR.PRZ.Mężowie Izraelici! Słuchajcie tych słów: Jezusa Nazarejczyka, męża od Boga, który jest wam potwierdzony przez moce, cuda i znaki, które czynił Bóg przez Niego pośród was, jak to sami wiecie,