« DzA 2:22 Dzieje Apostolskie 2:23 DzA 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tego naznaczoną radą i przejrzenim Bożym wydanego, pojmawszy przez ręce niezbożnych ukrzyżowawszy zabiliście.
2.WUJEK.1923Tego naznaczoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego, przez ręce bezbożników umęczywszy, zatraciliście.
3.RAKOW.NTTego gdyście za postanowioną radą i przeznaniem Bożym wydanego wzięli, przez ręce bezprawników przybiwszy do krzyża zagładziliście.
4.GDAŃSKA.1881Tego za ułożoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście.
5.GDAŃSKA.2017Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście.
6.JACZEWSKImęża któremu Bóg wedle zamiarów swoich dozwolił umrzeć z ręki niegodziwców;
7.SZCZEPAŃSKITego to, gdy wedle wprzód określonego zamiaru i przejrzenia Bożego wydan został, wyście przez ręce pogan przybili do krzyża i zgładzili.
8.MARIAWICI– Tego, z postanowienia Rady i przewidzenia Boga wydanego, przez ręce bezbożnych wy, przybiwszy do krzyża, zabiliście.
9.DĄBR.WUL.1973tego to, gdy według zakreślonego z góry postanowienia i przejrzenia Bożego został wydany, wyście przez ręce złoczyńców przybili do krzyża i zgładzili.
10.DĄBR.GR.1961tego to, gdy według zakreślonego z góry postanowienia i przejrzenia Bożego został wydany, wyście przez ręce złoczyńców przybili do krzyża i zgładzili.
11.TYSIĄCL.WYD5tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
12.BRYTYJKAGdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili;
13.POZNAŃSKAchociaż został On wydany w ręce niesprawiedliwych z wyraźnej woli i wyroku Bożego.
14.WARSZ.PRASKAOtóż On to właśnie, zgodnie z odwiecznym planem powziętym przez Boga, został wam wydany, a wy, posługując się bezbożnikami, przybiliście Go do krzyża i pozbawiliście życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego wzięliście wydanego przez rękę niegodziwych wyznaczonym postanowieniem oraz za uprzednią wiedzą Boga ukrzyżowaliście i zabiliście.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących Prawo i w ten sposób zamordowaliście.
17.TOR.PRZ.Tego, zgodnie z ustalonym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga wydanego, wzięliście i przytwierdziliście do krzyża rękami ludzi nieprawych.