« DzA 2:23 Dzieje Apostolskie 2:24 DzA 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego Bóg wskrzesił rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż nie podobno było utrzymanym go być od niej.
2.WUJEK.1923Którego Bóg wzbudził rozwiązawszy boleści piekła, jakóż była rzecz niepodobna, aby od niego miał być on zatrzyman.
3.RAKOW.NTKtórego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci; dla tego, iż była nie można, aby był zatrzymany od niej.
4.GDAŃSKA.1881Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany.
5.GDAŃSKA.2017Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać.
6.JACZEWSKImęża tego, mówię, Bóg wskrzesił z umarłych, bo niemożebną było rzeczą, aby więzy grobowe zatrzymały ciało jego.
7.SZCZEPAŃSKIJego zaś Bóg wskrzesił, usunąwszy boleści otchłani, gdyż ona nie mogła Go więzić.
8.MARIAWICIAle Bóg wskrzesił Go, rozwiązawszy boleści piekła, ponieważ była rzecz niepodobna, aby miał być On przez nie zatrzymany.
9.DĄBR.WUL.1973Ale Bóg go wskrzesił, zachowując od cierpień otchłani, albowiem było niemożliwe, aby nad nim zapanowała.
10.DĄBR.GR.1961Ale Bóg go wskrzesił, zachowując od cierpień otchłani, albowiem było niemożliwe, aby nad nim zapanowała.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim:
12.BRYTYJKAAle Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany.
13.POZNAŃSKAA jednak zmartwychwstał, uwolnił Go Bóg z więzów śmierci, gdyż było niemożliwe, by ona Go pokonała.
14.WARSZ.PRASKAAle Bóg zmartwychwskrzesił Go, uwolnił od więzów śmierci, gdyż było nie do pomyślenia, żeby wzięła nad Nim górę,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego Bóg wskrzesił, zniszczywszy udręki śmierci, ponieważ nie było możliwe, by on był na jej skutek więziony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg jednak wzbudził Go. Zerwał więzy śmierci! Było niemożliwe, aby był On przez nią trzymany.
17.TOR.PRZ.Jego to wzbudził Bóg, gdy uwolnił od bólów śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był trzymany.