« DzA 2:25 Dzieje Apostolskie 2:26 DzA 2:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego uweseliło serce moje, i ur[a]dował się język mój. A jeszcze i ciało moje odpoczynie wnadziei.
2.WUJEK.1923Dlategóż się rozweseliło serce moje, a rozradował się język mój: nadto i ciało moje odpocznie w nadziei.
3.RAKOW.NTDlategoż się rozweseliło serce moje, i rozradował się język mój; a jeszcze ciało moje odpoczynie w nadziei.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w nadziei;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei.
6.JACZEWSKIDla tego radowało się serce moje, weselił się język mój, i ciało moje spocznie w nadziei,
7.SZCZEPAŃSKIDlatego serce moje się rozradowało, a język mój z wesela Mi skacze; nawet i ciało moje w nadziei zamieszka.
8.MARIAWICIprzeto się rozweseliło serce Moje i rozradował się język Mój i ciało Moje będzie odpoczywać w nadziei,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego uweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje odpocznie w nadziei.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego uweseliło się serce moje i rozradował język mój. A nadto i ciało moje odpocznie w nadziei,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei,
12.BRYTYJKAPrzeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, A nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei,
13.POZNAŃSKADlatego mam radość w sercu i na ustach, zwłaszcza, że ciało moje nie dozna rozkładu.
14.WARSZ.PRASKADlatego cieszy się moje serce i moje usta pełne są radości, a moje ciało będzie spoczywać w nadziei.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to zostało rozweselone moje serce oraz rozradował się mój język, ale też moja cielesna natura rozbije namiot nadziei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej! Ciało również odpocznie w nadziei,
17.TOR.PRZ.Dlatego doznało radości moje serce i rozradował się mój język, a jeszcze i ciało moje mieszkać będzie w nadziei;