« DzA 2:26 Dzieje Apostolskie 2:27 DzA 2:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż nie opuścisz dusze mojej w grobie, ani dasz świętemu twemu widzieć skażenia.
2.WUJEK.1923Albowiem nie zostawisz dusze mojéj w piekle, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.
3.RAKOW.NTIż nie zostawisz dusze mojej w piekle, ani dasz świętemu twemu widzieć skażenia.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz świętemu twojemu oglądać skażenia.
5.GDAŃSKA.2017Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia.
6.JACZEWSKIbo nie zostawisz mnie w grobie i nie zezwolisz na to, by Święty Twój uległ zepsuciu;
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem nie zostawisz duszy mej w otchłani, ni pozwolisz, by Święty twój uległ zgniliźnie.
8.MARIAWICIbo nie zostawisz duszy Mojej w piekle, ani nie dasz Świętemu Twemu widzieć skażenia:
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem nie zostawisz duszy mej w otchłani ani nie dozwolisz, by Święty twój uległ skażeniu.
10.DĄBR.GR.1961albowiem nie zostawisz duszy mej w otchłani ani nie dozwolisz, by święty twój uległ skażeniu.
11.TYSIĄCL.WYD5że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi.
12.BRYTYJKABo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.
13.POZNAŃSKABo nie zostawisz duszy mej w otchłani i nie pozwolisz, by święty twój uległ zniszczeniu.
14.WARSZ.PRASKANie pozostawisz bowiem mej duszy w Otchłani i nie dopuścisz do tego, aby Twój, Święty uległ rozkładowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie zostawisz mojej duszy dla Krainy Umarłych, ani Twojemu czystemu nie dasz doświadczyć zepsucia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój Święty został dotknięty skażeniem.
17.TOR.PRZ.Nie zostawisz bowiem mojej duszy w Hadesie, ani nie dopuścisz, by święty Twój oglądał zepsucie.