« DzA 2:29 Dzieje Apostolskie 2:30 DzA 2:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prorokiem przeto będąc, i wiedząc iż (pod) przysięgą przysiągł jemu Bóg, (że) z owocu biódr jego Christusa zbudzić miał, (i) posadzić na stolicy jego,
2.WUJEK.1923Będąc tedy prorokiem, i wiedząc, że mu Bóg przysięgą przysiągł, iż z owocu biodry jego miał siedzieć na stolicy jego:
3.RAKOW.NTProrokiem tedy będąc, i wiedząc, że przysięgą przysiągł jemu Bóg, iż z owocu biodry jego, wedle ciała, wzbudzić miał Christusa, i posadzić na stolicy jego.
4.GDAŃSKA.1881Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a posadzić na stolicy jego.
5.GDAŃSKA.2017Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie;
6.JACZEWSKIDawid był prorokiem, Bóg mu objawił pod przysięgą, że po nim na tronie zasiądzie potomek jego.
7.SZCZEPAŃSKIBędąc jednak prorokiem, i wiedząc, że Bóg pod przysięgą mu przyrzekł, iż jego potomek miał zasiąść na jego stolicy,
8.MARIAWICIA ponieważ był prorokiem i wiedział, że mu Bóg pod przysięgą przysiągł, że z płodu biódr jego wzbudzi Chrystusa według ciała i posadzi na stolicy jego,
9.DĄBR.WUL.1973Będąc jednak Prorokiem i wiedząc, że Bóg obiecał mu pod przysięgą, iż jego potomek zasiądzie na tronie jego,
10.DĄBR.GR.1961Będąc jednak Prorokiem i wiedząc, że Bóg uroczyście zaręczył mu, iż jego potomek zasiądzie na tronie jego,
11.TYSIĄCL.WYD5Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie,
12.BRYTYJKABędąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego,
13.POZNAŃSKAjako prorok mówił o zmartwychwstaniu Mesjasza; pamiętał bowiem o szczególnej obietnicy Bożej, że potomek jego zasiądzie na tronie. Powiedział o Nim:
14.WARSZ.PRASKALecz był on także prorokiem i wiedział, że zgodnie z uroczystą przysięgą Boga jego potomek będzie kiedyś zasiadał na jego tronie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będąc więc prorokiem, wiedział ponieważ Bóg potwierdził mu przysięgą że według cielesnej natury, z owocu jego bioder wyprowadzi i osadzi na jego tronie Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą.
17.TOR.PRZ.Będąc więc prorokiem, i wiedząc, że Bóg potwierdził przysięgą, że z owocu jego lędźwi według ciała wzbudzi Mesjasza i posadzi na jego tronie,