« DzA 2:32 Dzieje Apostolskie 2:33 DzA 2:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawicą przeto Bożą wywyższony, i obietnicę ducha świętego wziąwszy od ojca, wylał to co wy teraz baczycie i słyszycie.
2.WUJEK.1923Prawicą tedy Bożą podwyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał tego, którego wy widzicie i słyszycie.
3.RAKOW.NTPrawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę ducha świętego wziąwszy od onego Ojca, wylał to co teraz wy widzicie, i słyszycie.
4.GDAŃSKA.1881Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie.
5.GDAŃSKA.2017Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie.
6.JACZEWSKIPrawicą Boga wywyższony uiścił on daną od Boga objetnicę i zesłał tego Ducha świętego i zesłania tego wy dziś skutki widzicie.
7.SZCZEPAŃSKIGdy więc został podwyższony prawicą Bożą, i odebrał od Ojca obietnicę Ducha Świętego, wylał Go, jako sami i widzicie i słyszycie.
8.MARIAWICIi On to prawicą Bożą będąc podwyższony i wziąwszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, Tegoż wylał, jako wy teraz widzicie i słyszycie.
9.DĄBR.WUL.1973Prawicą tedy Bożą wywyższony, otrzymawszy obietnicę Ducha Świętego od Ojca, zesłał go, jako sami widzicie i słyszycie.
10.DĄBR.GR.1961Prawicą tedy Bożą wywyższony, otrzymał obietnicę Ducha Świętego od Ojca i zesłał go, jak sami widzicie i słyszycie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go,
12.BRYTYJKAWywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.
13.POZNAŃSKAWyniósł Go także Bóg na swoją prawicę, a On zesłał obiecanego przez Ojca Ducha Świętego, co widzicie i słyszycie.
14.WARSZ.PRASKAZostał On wywyższony [i zasiadł] po prawicy Boga. Otrzymał też od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go [na nas], jak to sami widzicie i słyszycie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy więc został wywyższony prawicą Boga, a otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego wylał Tego, którego wy teraz postrzegacie oraz słyszycie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZostał On następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę - Ducha Świętego. I tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie.
17.TOR.PRZ.Będąc więc wywyższonym prawicą Boga, i otrzymując od Ojca obietnicę Ducha Świętego, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie.