« DzA 2:34 Dzieje Apostolskie 2:35 DzA 2:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aż położę nieprzyjacioły twoje, podnożkiem nóg twoich.
2.WUJEK.1923Aż położę nieprzyjacioły twe podnóżkiem nóg twoich.
3.RAKOW.NTAżbych położył nieprzyjacioły twe podnóżkiem nóg twoich.
4.GDAŃSKA.1881Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
5.GDAŃSKA.2017Aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy.
6.JACZEWSKIaż uczynię nieprzyjacieły twoje podnóżkiem stóp twoich.
7.SZCZEPAŃSKIaż położę twych wrogów podnóżkiem stóp twoich».
8.MARIAWICIaż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich.
9.DĄBR.WUL.1973aż uczynię nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich.
10.DĄBR.GR.1961aż uczynię nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich.
11.TYSIĄCL.WYD5aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich.
12.BRYTYJKAAż położę nieprzyjaciół twych Podnóżkiem stóp twoich.
13.POZNAŃSKAa nieprzyjaciół twoich położę jako podnóżek pod twoje stopy«.
14.WARSZ.PRASKAaż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem stóp Twoich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aż uczynię twych nieprzyjaciół podnóżkiem twoich nóg.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp.
17.TOR.PRZ.Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek twoich stóp.