« DzA 2:38 Dzieje Apostolskie 2:39 DzA 2:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wam bo jest obietnica (dana) i dzieciom waszym, i wszem którzy daleko, któreby przyzwał Pan Bóg nasz.
2.WUJEK.1923Albowiem wam jest obietnica i dziatkom waszym i wszystkim, którzy są daleko, którekolwiek przyzowie Pan, Bóg nasz.
3.RAKOW.NTWam bowiem jest uczyniona ona obietnica, i dziatkom waszym, i wszytkim którzy daleko są, ile ich kolwiek przyzowie Pan Bóg nasz.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemci wam ta obietnica należy i dziatkom waszym, i wszystkim, którzy daleko są, którekolwiek by powołał Pan, Bóg nasz.
5.GDAŃSKA.2017Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
6.JACZEWSKIDla was to, dla synów waszych a nawet i dla Pogan, których Pan Bóg wezwał do siebie spełnia się dziś objetnica Boża".
7.SZCZEPAŃSKIWam bowiem dano obietnice i synom waszym i tym wszystkim, co są w oddali, którychkolwiek Pan Bóg wasz powoła.
8.MARIAWICIAlbowiem dla was jest ta Obietnica, i dla synów waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, którychkolwiek przyzwie Pan Bóg nasz.
9.DĄBR.WUL.1973Obietnica bowiem jest dla was i dla synów waszych, i dla wszystkich, co są daleko, których przywoła Pan Bóg nasz.
10.DĄBR.GR.1961Obietnica to bowiem dla was i dla synów waszych, i dla wszystkich, co są daleko, których przywoła Pan Bóg nasz.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła.
12.BRYTYJKAObietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
13.POZNAŃSKAMacie bowiem obietnicę wy i dzieci wasze oraz wszyscy, których z oddali wezwie Pan, Bóg nasz".
14.WARSZ.PRASKABo obietnica Boża dotyczy was, waszych dzieci i tych wszystkich, którzy są daleko, lecz zostali powołani przez Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż obietnica jest dla was oraz dla waszych dzieci, i wszystkich, aż do dalekich, których nasz Pan Bóg sobie powoła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła.
17.TOR.PRZ.Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich powoła Pan, Bóg nasz.