« DzA 2:40 Dzieje Apostolskie 2:41 DzA 2:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy przeto (ochotnie) przyjęli rzecz jego, ponurzyli się, i przymnożyło się w dzień on dusz jakmiarz trzy tysiące.
2.WUJEK.1923Którzy tedy przyjęli mowę jego, ochrzczeni są: i przystało dnia onego jakoby trzy tysiące dusz.
3.RAKOW.NTKtórzy tedy chętnie przyjęli mowę jego, ponurzeni są. I przystało dnia onego ku nim dusz jakoby trzy tysiące.
4.GDAŃSKA.1881Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około trzech tysięcy.
5.GDAŃSKA.2017Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz.
6.JACZEWSKICi tedy, co usłuchali nauki jego, przyjęli chrzest, a liczba ich dochodziła trzech tysięcy dusz.
7.SZCZEPAŃSKICi więc, co przyjęli słowa jego, zostali ochrzczeni; i przyłączyło się do nich w dniu owym około trzy tysiące dusz.
8.MARIAWICICi tedy, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni, i przystało do nich w on dzień dusz około trzy tysiące.
9.DĄBR.WUL.1973Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, ochrzczeni byli i przyłączyło się dnia onego około trzech tysięcy dusz.
10.DĄBR.GR.1961Ci zaś, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
11.TYSIĄCL.WYD5Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
12.BRYTYJKACi więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.
13.POZNAŃSKACi, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni, a liczba ich w tym dniu wzrosła do trzech tysięcy osób.
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się do nich tego dnia około trzech tysięcy ludzi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zostali ochrzczeni ci, którzy chętnie przyjmowali jego słowo; i w tym dniu zostało przyłączonych blisko trzy tysiące osób.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około trzech tysięcy osób.
17.TOR.PRZ.Ci więc, którzy z radością przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni, i w tym dniu przyłączonych zostało około trzech tysięcy dusz.