« DzA 2:41 Dzieje Apostolskie 2:42 DzA 2:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A byli trwający przy nauce Apostołów, i społeczności i łamaniu chleba, i (przy) modlitwach.
2.WUJEK.1923I trwali w nauce Apostolskiéj i w uczęstnictwie łamania chleba i w modlitwach.
3.RAKOW.NTA byli trwający w nauce Apostolskiej, i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach.
4.GDAŃSKA.1881I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach.
5.GDAŃSKA.2017Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
6.JACZEWSKIWszyscy oni słuchali nauki Apostolskiej i brali udział w łamaniu chleba i wspólnej modlitwie.
7.SZCZEPAŃSKII trwali w nauce apostolskiej i wspólnem pożyciu i w łamaniu chleba i w modlitwach.
8.MARIAWICII trwali w nauce Apostolskiej i w uczestnictwie Łamania Chleba i na modlitwach, i przychodziła na każdą duszę bojaźń.
9.DĄBR.WUL.1973I trwali w nauce apostolskiej, w uczestnictwie łamania chleba i modlitwach.
10.DĄBR.GR.1961I trwali w nauce apostolskiej i wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
11.TYSIĄCL.WYD5Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
12.BRYTYJKAI trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
13.POZNAŃSKAW postępowaniu kierowali się nauką apostołów, żyli we wspólnocie, łamali chleb i modlili się.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy trzymali się wiernie nauki apostołów, trwali w łączności braterskiej, uczestniczyli w łamaniu chleba i oddawali się modlitwie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem trwali przy apostolskim nauczaniu, wspólnocie, łamaniu chleba oraz modlitwach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTrwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie.
17.TOR.PRZ.I trwali niezłomnie w nauce apostołów i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach.