« DzA 2:44 Dzieje Apostolskie 2:45 DzA 2:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A imiona i majętności przedawali, i rozdzielali je wszem, jako kto potrzebował.
2.WUJEK.1923Osiadłości i majętności przedawali i podzielali nimi wszystkie, jako każdemu było potrzeba.
3.RAKOW.NTA osiadłości i majętności przedawali, i udzielali ich wszytkim, jako kto potrzebę miał.
4.GDAŃSKA.1881A osiadłości i majętności sprzedawali, i udzielali ich wszystkim, jako komu było potrzeba.
5.GDAŃSKA.2017Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb.
6.JACZEWSKIPosiadłości swoje i majątki sprzedawali i dzielili pomiędzy tych, którzy tego potrzebowali
7.SZCZEPAŃSKISprzedawali nawet posiadłości i dobra, a obdzielali niemi wszystkich, ile kto potrzebował.
8.MARIAWICIOsiadłości i majętności sprzedawali i dzielili między wszystkich, ile komu było potrzeba.
9.DĄBR.WUL.1973Sprzedawali też majętność i dobytek i obdzielali nimi wszystkich, według tego, ile kto potrzebował.
10.DĄBR.GR.1961Sprzedawali też majętności i dobytek i obdzielali wszystkich według tego, ile kto potrzebował.
11.TYSIĄCL.WYD5Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
12.BRYTYJKAI sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
13.POZNAŃSKAsprzedawali posiadłości i dobra, dzieląc je między wszystkich, stosownie do potrzeb.
14.WARSZ.PRASKASprzedawali też to, co posiadali, a pieniądze rozdzielali wszystkim według potrzeb każdego z osobna.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także sprzedawali posiadłości i majątki oraz rozdzielali je wszystkim, według tego jak ktoś miał potrzebę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę.
17.TOR.PRZ.I sprzedawali swoje posiadłości i majątki, i rozdzielali je wszystkim, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę.