« DzA 2:45 Dzieje Apostolskie 2:46 DzA 2:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co dzień też trwając jednomyślnie w świątnicy, i łamiąc po domoch chleb, z sobą jadali w radości, i w prostocie serca.
2.WUJEK.1923Co dzień téż trwając jednomyślnie w kościele a łamiąc chleb po domiech, pożywali pokarmu z radością i w prostocie serdecznéj,
3.RAKOW.NTCo dzień też trwając jednostajnie w kościele, łamiąc też po domach chleb, przyjmowali pokarm w radości, i w prostocie serca;
4.GDAŃSKA.1881A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serdecznej.
5.GDAŃSKA.2017Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;
6.JACZEWSKICodziennie również bywali wspólnie w kościele, a po domach łamali się chlebem, i z radością i prostotą serca weselili się;
7.SZCZEPAŃSKICodziennie też trwali pospołu w świątyni, a po domach łamiąc chleb, posilali się z radością i w prostocie serca,
8.MARIAWICII na każdy dzień trwali jednomyślnie w Kościele, a Chleb łamiąc po domach, pożywali Pokarmu tego z radością i w prostocie serca,
9.DĄBR.WUL.1973Codziennie także przebywali pospołu w świątyni, po domach zaś łamiąc chleb pożywali pokarmy z weselem i prostotą serca,
10.DĄBR.GR.1961Codziennie także przebywali (jednomyślnie) w świątyni, po domach zaś łamiąc chleb pożywali pokarmy z weselem i prostotą serca,
11.TYSIĄCL.WYD5Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.
12.BRYTYJKACodziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,
13.POZNAŃSKACodziennie wspólnie przebywali w świątyni, po domach łamali chleb, z radością i prostotą serca brali udział w posiłkach.
14.WARSZ.PRASKACodziennie zbierali się razem w świątyni [na wspólną modlitwę], a po domach, łamiąc chleb, spożywali dary Boże z radością i prostotą serca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co dnia zgodnie trwając w Świątyni oraz łamiąc chleb w domu, przyjmowali pokarm w radości oraz prostocie serca,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCodziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca.
17.TOR.PRZ.I codziennie też trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca,