« DzA 2:46 Dzieje Apostolskie 2:47 DzA 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Chwaląc Boga, i mając łaskę u wszego ludu. A Pan przymnażał zbawiennych co dzień zborowi.
2.WUJEK.1923Chwaląc Boga, i mając łaskę u wszego ludu. A Pan co dzień przymnażał do kupy, którzy mieli być zbawieni.
3.RAKOW.NTChwaląc Boga, i mając łaskę u wszytkiego ludu. A Pan przydawał one, którzy mieli być zbawieni, co dzień zborowi.
4.GDAŃSKA.1881Chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni.
6.JACZEWSKIoddawali cześć Bogu i żywili miłość ku wszystkim ludziom; Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy zbawieni być mieli.
7.SZCZEPAŃSKIwielbiąc Boga, mieli też łaskę w oczach całego ludu. A Pan codziennie pomnażał ich gminę tymi, co się zbawić mieli.
8.MARIAWICIchwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A Pan codzień przymnażał do zgromadzenia tych, którzy mieli być zbawieni.
9.DĄBR.WUL.1973chwaląc Boga i zyskując łaskę u całego ludu. A Pan codziennie pomnażał ich liczbę tymi, którzy mieli być zbawieni.
10.DĄBR.GR.1961chwaląc Boga i zyskując łaskę u całego ludu. A Pan każdego dnia pomnażał ich liczbę tymi, którzy mieli być zbawieni.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
12.BRYTYJKAChwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.
13.POZNAŃSKAChwalili Boga i mieli uznanie u wszystkich. A Pan codziennie dołączał do nich tych, którzy mieli być zbawieni.
14.WARSZ.PRASKAWielbili Boga i cieszyli się życzliwością całego ludu. A Pan pomnażał co dzień liczbę tych, którzy dostępowali zbawienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.chwaląc Boga i mając przychylność u całego ludu. A Pan codziennie przyłączał zgromadzeniu wybranych tych, co byli zbawionymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia.
17.TOR.PRZ.Chwaląc Boga i mając życzliwość u całego ludu. A Pan codziennie przyłączał do tego grona – do zboru – tych, którzy dostępowali zbawienia.