« DzA 2:6 Dzieje Apostolskie 2:7 DzA 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zumiewali się przeto wszyscy i dziwowali się mówiąc jeden ku drugiemu. Aza oto wszyscy ci którzy rozmawiają, nie Galileyczycy są?
2.WUJEK.1923A zdumiewali się wszyscy i dziwowali, mówiąc: Izali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy?
3.RAKOW.NTI zapamiętywali się wszyscy, i dziwowali, mówiąc jedni do drugich: Izali oto wszyscy ci nie są, którzy mówią, Galileyczycy?
4.GDAŃSKA.1881I zdumiewali się wszyscy, i dziwowali się, mówiąc jedni do drugich: Izali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy?
5.GDAŃSKA.2017I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
6.JACZEWSKIi mówili: "Czyż nie Galilejczykami są ci, którzy przemawiają?
7.SZCZEPAŃSKITo też wszyscy się zdumiewali i mówili zdziwieni: Czyż ci wszyscy, co rozmawiają, nie są Galilejczykami?
8.MARIAWICII zdumiewali się wszyscy i dziwowali się, mówiąc między sobą: Izali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
9.DĄBR.WUL.1973Toteż zdumiewali się wszyscy i mówili zdziwieni: Czyż ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
10.DĄBR.GR.1961Toteż bardzo zdumiewali się wszyscy i mówili zdziwieni: „Czyż ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? mówili pełni zdumienia i podziwu.
12.BRYTYJKAI zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
13.POZNAŃSKAZaskoczeni ze zdziwieniem pytali: "Czyż ci wszyscy, którzy rozprawiają, nie są Galilejczykami?
14.WARSZ.PRASKAI pytali pełni zdumienia i podziwu: Czyż ci przemawiający nie są wszyscy Galilejczyczykami?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wszyscy byli oszołomieni oraz się dziwili, mówiąc jedni do drugich: Czy ci wszyscy, co mówią, nie są Galilejczykami?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? - pytali zaskoczeni i zdumieni. -
17.TOR.PRZ.I zdumiewali się wszyscy, i dziwili się, mówiąc jedni do drugich: Czy oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?