« DzA 2:7 Dzieje Apostolskie 2:8 DzA 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jakosz my słyszemy każdy własną rzecz naszę wktórejeśmy się zrodzili?
2.WUJEK.1923A jakóżeśmy słyszeli każdy z nas swój język, w którymechmy się urodzili?
3.RAKOW.NTA jakoż my mówiące słyszymy każdy własnym językiem naszym, w którymeśmy się zrodzili?
4.GDAŃSKA.1881A jakoż my od nich słyszymy każdy z nas swój własny język, w którymeśmy się urodzili?
5.GDAŃSKA.2017Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?
6.JACZEWSKII czem się to dzieje, że każdy z nas słyszy tutaj swą rodzimą mowę.
7.SZCZEPAŃSKIJakże więc każdy z nas słyszy własny swój język, w którymeśmy się urodzili?
8.MARIAWICIA jakoż tedy każdy z nas słyszeliśmy język nasz, w którymeśmy się urodzili?
9.DĄBR.WUL.1973Jakże więc słyszymy, i to każdy z nas, swój własny język, w którym się urodziliśmy?
10.DĄBR.GR.1961Jakże więc słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy?
11.TYSIĄCL.WYD5Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -
12.BRYTYJKAJakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?
13.POZNAŃSKAJak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swoją rodzimą mowę?
14.WARSZ.PRASKAJak więc się to dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny język?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jakże my słyszymy każdy nasz własny język, w którym zostaliśmy urodzeni?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWięc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził?
17.TOR.PRZ.Jak to więc jest, że słyszymy każdy z nas własny język w którym się urodziliśmy?