« DzA 20:13 Dzieje Apostolskie 20:14 DzA 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdyśmy się zeszli w Assonie, wziąwszy ji przys[z]liśmy do Mitylena.
2.WUJEK.1923A gdy do nas przyszedł w Assonie, wziąwszy go, przyjechaliśmy do Mityleny.
3.RAKOW.NTA gdy się zszedł z nami w Assonie, wziąwszy go przyszliśmy do Mityleny.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się z nami zszedł w Assonie, wziąwszy go, przyjechaliśmy do Mityleny.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go i przybyliśmy do Mityleny.
6.JACZEWSKIZ Assos razem z Pawłem popłynęliśmy do Mityleny,
7.SZCZEPAŃSKIA gdy do nas przybył w Assos, zabraliśmy go z sobą i przyjechaliśmy do Mityleny.
8.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go i przybyliśmy do Mitylene.
9.DĄBR.GR.1961Gdy więc spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go i dopłynęliśmy do Mitylene.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go. Przybyliśmy do Mityleny.
11.BRYTYJKAGdy spotkał się z nami w Assos, zabrawszy go, przybyliśmy do Mitylene.
12.POZNAŃSKAKiedy więc spotkał się z nami w Assos, wzięliśmy go ze sobą i przybyliśmy do Mityleny,
13.WARSZ.PRASKAPo spotkaniu się w Assos wzięliśmy go na statek i przybyliśmy razem do Mityleny,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po spotkaniu z nami w Assos, wzięliśmy go i wyruszyliśmy do Mityleny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ Assos, już razem z nim, przybyliśmy do Mityleny.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy się z nami spotkał w Assos, zabraliśmy go i przybyliśmy do Mityleny.