« DzA 20:20 Dzieje Apostolskie 20:21 DzA 20:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Świadcząc i Judom i Grekom ku Bogu pokajanie, i wiarę w pana naszego Jesusa.
2.WUJEK.1923Oświadczając Żydom i poganom pokutę ku Bogu i wiarę w Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTOświadczając i Żydom i Grekom ku Bogu pokajanie, i wiarę onę w Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Świadectwo wydawając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIi żydom, i poganom zalecałem pokutę wobec Boga i wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
7.SZCZEPAŃSKIwskazując Żydom i Hellenom potrzebę pokuty przed Bogiem i wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
8.DĄBR.WUL.1973głosząc Żydom i poganom pokutę wobec Boga i wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.GR.1961zachęcając Żydów i Greków do pokuty wobec Boga i Pana naszego Jezusa.
10.TYSIĄCL.WYD5nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego, Jezusa.
11.BRYTYJKAWzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.
12.POZNAŃSKANiosłem świadectwo Żydom i Grekom, by się nawrócili do Boga i uwierzyli w Pana naszego Jezusa.
13.WARSZ.PRASKAwzywając zarówno Żydów, jak i Greków, by nawrócili się do Boga i uwierzyli w Pana naszego Jezusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaświadczając Żydom i Grekom względem skruchy przed Bogiem oraz wiary co do naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa podstawie świadectw wzywałem Żydów i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wydając świadectwo Żydom i Grekom o upamiętaniu wobec Boga i o wierze w Pana naszego, Jezusa Mesjasza.