« DzA 20:23 Dzieje Apostolskie 20:24 DzA 20:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale ni ocz niedbam, ani dusze swej poczytam u siebie za drogą, tylko by (mi) dokończyć biegu swego, i służby którą wziąłem od pana Jesusa, wyświadczyć Ewanielion łaski Bożej.
2.WUJEK.1923Ale za nic sobie tego nie ważę, i zdrowia mego drożéj sobie nie szacuję, niźli mnie samego, bym tylko dokończył biegu mego i posługi, którąm wziął od Pana Jezusa, ku oświadczeniu Ewangelii łaski Bożéj.
3.RAKOW.NTAle ni ocz nie dbam, ani jest mi dusza moja w wadze u mnie, bym tylko dokończył biegu mojego z weselem, i ono posługowanie którem wziął od Pana Jezusa, ku oświadczaniu Ewanieliey onej łaski Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże ja na nic nie dbam i nie jest mi tak droga dusza moja, bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którąm wziął od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangielii łaski Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.
6.JACZEWSKIAle nie obawiam się tego wszystkiego, ani życia swego nie cenię więcej nad wartość powinności mojej. Pragnę jedynie spełnić to, co mi Bóg zalecił; pragnę głosić tę dobrą nowinę o łasce Bożej, odpowiednio do tego, jak to mi sam Pan Jezus rozkazał.
7.SZCZEPAŃSKIAle za nic sobie tego nie ważę, ani życia swego wyżej nad siebie nie cenię, bylebym tylko dokonał biegu mego i posługi słowa, które otrzymałem od Pana Jezusa, by głosić ewangelię łaski Bożej.
8.DĄBR.WUL.1973Ale ja nie dbam o to ani życia swego wyżej nad siebie nie cenię, bylebym tylko dokonał biegu mego i posługi słowa, którą otrzymałem od Pana Jezusa — świadczyć o Ewangelii łaski Bożej.
9.DĄBR.GR.1961Ale ja bynajmniej nie przeceniam swego życia, bylebym tylko dokonał biegu mego i zadania, które otrzymałem od Pana Jezusa – świadczyć o Ewangelii łaski Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: [bylebym] dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
11.BRYTYJKALecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.
12.POZNAŃSKALecz ja nie cenię sobie ponad miarę swego życia, bylebym dobiegł do mety i wypełnił zadanie, który otrzymałem od Pana Jezusa, (to jest) dał świadectwo o ewangelii, która jest darem Bożym.
13.WARSZ.PRASKANie chodzi mi przy tym o moje życie, zależy mi jedynie na dokończeniu mojego biegu i posługiwania, do którego zostałem powołany przez Pana Jezusa, i na tym, bym mógł dać świadectwo o Ewangelii zwiastującej łaskę Bożą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie stworzyłem sobie żadnej zasady oraz nie jest mi cenne moje życie, byle z radością wypełnić mój bieg i służbę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, zaświadczając Dobrej Nowinie łaski Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie, zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz o swoim życiu nie mówię ani jednego słowa, ani go sobie nie cenię, bylebym tylko z radością dokończył swój bieg i służbę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, żeby świadczyć o Ewangelii łaski Boga.