« DzA 20:24 Dzieje Apostolskie 20:25 DzA 20:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz oto ja wiem, iż już nie ujrzycie oblicza mojego, wy wszytcy które przeszedłem przepowiedając królestwo Boże.
2.WUJEK.1923A teraz oto ja wiem, że nie oglądacie więcéj oblicza mego wy wszyscy, przez którem przeszedł, przepowiadając królestwo Boże.
3.RAKOW.NTA teraz oto, ja wiem, że więcej nie oglądacie oblicza mojego wy wszyscy, przez którem przeszedł obwoływając ono Królestwo Boże.
4.GDAŃSKA.1881A teraz oto ja wiem, że już więcej nie oglądacie oblicza mojego wy wszyscy, między którymim chodził, każąc królestwo Boże.
5.GDAŃSKA.2017A teraz wiem, że wy wszyscy, wśród których przebywałem, głosząc królestwo Boże, już więcej nie zobaczycie mojej twarzy.
6.JACZEWSKIWiem, że już nie ujrzycie oblicza mojego wy wszyscy, u których byłem, opowiadając królestwo Boże:
7.SZCZEPAŃSKIA oto wiemci ja teraz, że już więcej nie będziecie oglądali oblicza mego, wy wszyscy, między którymi przeszedłem, głosząc królestwo Boże.
8.DĄBR.WUL.1973A teraz oto wiem, że wy wszyscy już więcej nie będziecie oglądać oblicza mego, wy, wśród których przeszedłem głosząc Królestwo Boże.
9.DĄBR.GR.1961A teraz oto wiem, że wy wszyscy, wśród których przeszedłem głosząc Królestwo, już więcej nie będziecie oglądać mej twarzy.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie.
11.BRYTYJKAA teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże.
12.POZNAŃSKAA teraz wiem na pewno, że mnie już nigdy nie zobaczycie, wy wszyscy wśród których przebywałem, głosząc królestwo.
13.WARSZ.PRASKAJestem pewien, że nie ujrzycie mnie już wy wszyscy, wśród których głosiłem wam po drodze naukę o Królestwie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto teraz ja wiem, że wy wszyscy, między których dotarłem, ogłaszając Królestwo Boga, już więcej mojego oblicza nie zobaczycie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA oto teraz wiem, że już więcej nie zobaczycie mojego oblicza - wy wszyscy, wśród których chodziłem, ogłaszając Królestwo.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oto teraz ja wiem, że już więcej nie zobaczycie mojego oblicza wy wszyscy, wśród których przeszedłem, ogłaszając Królestwo Boże.