« DzA 20:25 Dzieje Apostolskie 20:26 DzA 20:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego świadczę wam dnia dzisiejszego, żem ja czysty ode krwie wszytkich.
2.WUJEK.1923Przetóż oświadczam się wam dnia dzisiejszego, żem czysty jest ode krwie wszystkich.
3.RAKOW.NTPrzetoż oświadczam się wam dzisiejszego dnia, że czystym ja jest od krwie wszytkich.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż oświadczam się wam dnia dzisiejszego, żem ja jest czysty od krwi wszystkich.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi.
6.JACZEWSKIdla tego oświadczam wam tutaj, że żadna krzywda ludzka na mnie nie ciąży.
7.SZCZEPAŃSKIDlatego świadczę się wami w dniu dzisiejszym, żem ja nieskalany krwią niczyją;
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego świadczę się wami w dniu dzisiejszym, żem nieskalany krwią niczyją.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego świadczę się wami w dniu dzisiejszym, żem nieskalany krwią niczyją w ogóle.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi,
11.BRYTYJKADlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi;
12.POZNAŃSKADlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym: (odtąd) za nikogo z was nie odpowiadam.
13.WARSZ.PRASKADlatego pragnę wam dzisiaj oświadczyć: Nie mam na sumieniu niczyjego życia,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego wam świadczę w dniu dzisiejszym, że jestem czysty od krwi wszystkich.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie ponoszę winy za czyjąkolwiek krew,
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego świadczę wam w dzisiejszym dniu, że jestem nieskalany niczyją krwią.