« DzA 20:26 Dzieje Apostolskie 20:27 DzA 20:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie zdzierałem się wam, żeby nieopowiedać wszytkiej rady Bożej.
2.WUJEK.1923Albowiemem się nie chronił, żebych wam nie miał oznajmiać wszelkiéj rady Bożéj.
3.RAKOW.NTAbowiemem się nie chronił, żebych nie miał opowiedać wam wszytkiej rady Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej.
6.JACZEWSKINiczego ja nie zaniedbałem, aby tylko ogłosić wam zamiary Boże.
7.SZCZEPAŃSKIalbowiem nie wahałem się głosić wam wszystkiej woli Bożej.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem nie wahałem się głosić wam wszelkiej woli Bożej.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem nie wahałem się głosić wam wszelkiej woli Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.
11.BRYTYJKANie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.
12.POZNAŃSKABo nie zaniedbywałem nigdy głoszenia wam pełnej woli Bożej.
13.WARSZ.PRASKAnigdy nie unikałem, powodowany bojaźnią, przedkładania wam całej woli Bożej.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie chroniłem siebie, aby wam nie oznajmić całego planu Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITponieważ nie uchylałem się od głoszenia wam całego planu Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie powstrzymywałem się bowiem od oznajmienia wam całego planu Boga.