« DzA 20:29 Dzieje Apostolskie 20:30 DzA 20:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I z was samych powstaną mężowie mówiący przewrotności, aby odciągnęli ucznie za sobą.
2.WUJEK.1923I z was samych powstaną mężowie mówiący przewrotności, aby odwiedli ucznie za sobą.
3.RAKOW.NTI z was samych powstaną mężowie mówiący przewrotne rzeczy, aby odtargnęli ucznie za sobą.
4.GDAŃSKA.1881A z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów.
5.GDAŃSKA.2017Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów.
6.JACZEWSKIA i z pomiędzy was powstaną ludzie przewrotnie mówiący i będą tacy, którzy pójdą za nimi.
7.SZCZEPAŃSKINawet z pomiędzy was samych powstaną tacy, co mówić będą rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnąć uczniów.
8.DĄBR.WUL.1973A nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów.
9.DĄBR.GR.1961A nawet pomiędzy wami samymi znajdą się ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów.
10.TYSIĄCL.WYD5Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
11.BRYTYJKANawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą.
12.POZNAŃSKANawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
13.WARSZ.PRASKAA i spomiędzy was samych wyjdą z czasem ludzie, którzy poczną głosić przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także z powodu was samych powstaną mężowie, którzy będą mówili wykrzywione nauki, by pociągnąć za sobą uczniów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież spomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów.
16.TOR.NOWE.PRZ.I spośród was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów.