« DzA 20:31 Dzieje Apostolskie 20:32 DzA 20:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz bracia polecam was Bogu, i słowu łaski jego, mogącemu nadbudować i dać wam dziedzictwo ze wszemi poświęconymi.
2.WUJEK.1923A teraz poruczam was Bogu i słowu łaski jego, który mocen jest zbudować i dać dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi.
3.RAKOW.NTA teraz poruczam was, bracia, Bogu, i onej mowie łaski jego, który może przybudować, i dać wam dziedzictwo między poświęconymi wszytkimi.
4.GDAŃSKA.1881A teraz, bracia! poruczam was Bogu i słowu łaski jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi.
5.GDAŃSKA.2017A teraz, bracia, polecam was Bogu i słowu jego łaski, które może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni.
6.JACZEWSKITeraz polecam was Bogu i jego łasce, którą głosiłem. Mocen on jest zmiłować się nad wami i, uświęciwszy wszystkich, dać wam dziedzictwo.
7.SZCZEPAŃSKIA teraz poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, który posiada moc, by budować i dziedzictwo dawać wszystkim uświęconym.
8.DĄBR.WUL.1973A teraz polecam was Bogu i słowu łaski jego, który mocen jest zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym.
9.DĄBR.GR.1961A teraz polecam was Bogu i słowu łaski jego, który ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym.
10.TYSIĄCL.WYD5A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
11.BRYTYJKAA teraz poruczam was Panu i słowu łaski jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi.
12.POZNAŃSKAA teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, które ma moc budowania i przekazania dziedzictwa wszystkim uświęconym.
13.WARSZ.PRASKAA teraz już polecam was Bogu i słowu Jego łaski, która ma moc umocnić was i zapewnić wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz, bracia, powierzam was Bogu oraz słowu Jego łaski, mogącemu zbudować oraz dać wam dziedzictwo między wszystkimi, którzy zostali uświęceni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz powierzam was Bogu oraz Słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was budować i zapewnić dziedzictwo między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.A teraz, bracia, powierzam was Bogu i słowu Jego łaski, które jest w stanie zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi.