« DzA 20:32 Dzieje Apostolskie 20:33 DzA 20:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Śrebra i złota, albo odzienia niczyjego nie żądałem.
2.WUJEK.1923Srebra i złota, albo szaty żadnegom nie pożądał.
3.RAKOW.NTSrebra, abo złota, abo szaty żadnego z was nie pożądałem.
4.GDAŃSKA.1881Srebra albo złota, albo szaty nie pożądałem od nikogo.
5.GDAŃSKA.2017Nie pożądałem srebra, złota ani szaty niczyjej.
6.JACZEWSKIWiecie, że ani srebra, ani złota niczyjego nie pożądałem.
7.SZCZEPAŃSKISrebra, ni złota ani sukni niczyjej nie żądałem; jako
8.DĄBR.WUL.1973Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem, jako i
9.DĄBR.GR.1961Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej.
11.BRYTYJKASrebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem.
12.POZNAŃSKANie pragnąłem złota ani srebra, ani czyjeś szaty.
13.WARSZ.PRASKANigdy nie goniłem za złotem lub srebrem, nie pragnąłem też niczyjej szaty.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikogo srebra, złota, czy też odzieży nie pożądałem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pożądałem srebra ani złota, ani niczyjej szaty.
16.TOR.NOWE.PRZ.Srebra, ani złota, ani niczyjego odzienia nie pożądałem;