« DzA 20:34 Dzieje Apostolskie 20:35 DzA 20:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszytko ukazałem wam iż tak robiąc trzeba przyjmować niemocne, pamiętać też na słowa pana Jesusowe, że ten rzekł: Błogo jest dawać więcej niż brać.
2.WUJEK.1923Wszystkom wam ukazał, iż tak pracując potrzeba podejmować słabe, a pamiętać na słowo Pana Jezusowe, że on mówił: Szczęśliwsza jest dawać, niżeli brać.
3.RAKOW.NTWszytkom okazał wam, iż tak pracując potrzeba przyjmować niemocne, i pamiętać na one słowa Pana Jezusowe, że on mówił: Szczęśliwsza jest rzecz, dawać raczej niżeli brać.
4.GDAŃSKA.1881Wszystkomci wam okazał, iż tak pracując, musimy podejmować słabe, a pamiętać na słowa Pana Jezusowe, że on rzekł: Szczęśliwsza jest rzecz dawać, niżeli brać.
5.GDAŃSKA.2017We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując, musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać.
6.JACZEWSKITo wszystko powiedziałem dla tego, aby wam przypomnieć, że obowiązkiem naszym jest praca, podtrzymywanie słabych i pamięć na słowo Pana Jezusa, który mówił: Szczęśliwszy jest ten, kto daje, aniżeli ten, kto przyjmuje".
7.SZCZEPAŃSKIWe wszystkiem pokazywałem wam, że tak pracując, należy zajmować się chorymi i pamiętać na słowa Pana Jezusa, bo On powiedział: Szczęśliwsza rzecz dawać, aniżeli brać.
8.DĄBR.WUL.1973We wszystkim okazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, jak sam powiedział: Szczęśliwsza to rzecz — dawać, aniżeli brać.
9.DĄBR.GR.1961We wszystkim okazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, jak sam powiedział: Szczęśliwsza to rzecz – dawać, aniżeli brać.
10.TYSIĄCL.WYD5We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.
11.BRYTYJKAW tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.
12.POZNAŃSKAW każdym wypadku ukazywałem wam, jak trzeba pracować wspierając słabych, mając w pamięci słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: »Lepiej jest dawać, aniżeli brać«.
13.WARSZ.PRASKACiągle dawałem wam przykład, jak trzeba postępować, by móc wspierać słabszych, pamiętając o słowach Pana Jezusa, który powiedział: [Człowiek] jest szczęśliwszy, gdy daje, niż gdy bierze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkim wam przekazałem, że pracując, trzeba pomagać tym, co są w potrzebie, lecz także pamiętać o słowach Pana Jezusa, że on powiedział: Błogosławione jest raczej dawać niż brać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.
16.TOR.NOWE.PRZ.We wszystkim wam pokazałem, że tak trudząc się, należy pomagać słabym i pamiętać o Słowach Pana Jezusa, bo to On powiedział: Bardziej błogosławione jest dawać niż brać.