« DzA 20:37 Dzieje Apostolskie 20:38 DzA 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żałując nawięcej prze słowo, które był rzekł, że jusz nie mieli oblicza jego ujrzeć, i doprowadzili go do okrętu.
2.WUJEK.1923Będąc najbardziej żałośni z słowa, które powiedział, że więcéj nie mieli oglądać oblicza jego. I prowadzili go do okrętu.
3.RAKOW.NTBędąc boleśni nawięcej z onej mowy którą powiedział, że więcej nie mieli oblicza jego oglądać; i odprowadzili go do okrętu.
4.GDAŃSKA.1881Smucąc się bardzo, najwięcej tych słów, które im rzekł, że już więcej nie mieli oglądać oblicza jego. I prowadzili go do okrętu.
5.GDAŃSKA.2017Smucąc się najbardziej z powodu tych słów, które im powiedział, że już więcej nie zobaczą jego twarzy. I odprowadzili go na statek.
6.JACZEWSKIi nad tem najwięcej ubolewali, iż im powiedział, że oblicza jego widzieć już nie mieli. Aż na okręt go wreszcie odprowadzili.
7.SZCZEPAŃSKIbolejąc najwięcej z powodu słowa, które powiedział, że już oblicza jego oglądać nie mieli. I odprowadzili go do okrętu.
8.DĄBR.WUL.1973Najbardziej zasmucały ich słowa, które wypowiedział, że już więcej oblicza jego oglądać nie będą. I odprowadzili go do okrętu.
9.DĄBR.GR.1961Najbardziej zasmucały ich słowa jego, że już nigdy twarzy jego oglądać nie będą. I odprowadzili go do okrętu.
10.TYSIĄCL.WYD5smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.
11.BRYTYJKABolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. I odprowadzili go na statek.
12.POZNAŃSKANajbardziej jednak boleli nad słowami przez niego wypowiedzianymi, że już nigdy go nie zobaczą, i odprowadzili go na statek.
13.WARSZ.PRASKAsmucąc się nade wszystko z tego, że – jak powiedział im – nigdy go już nie zobaczą. A potem odprowadzili go do okrętu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.najbardziej smucąc się z powodu słowa, które powiedział, że już więcej nie będą oglądali jego oblicza. Po czym odprowadzili go do okrętu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy odczuwał ból, szczególnie z powodu tych słów, że już nigdy nie zobaczą jego oblicza. Potem odprowadzili go na statek.
16.TOR.NOWE.PRZ.Odczuwając ból najbardziej z powodu słowa, które powiedział, że już więcej nie mają widzieć jego oblicza. I odprowadzili go na statek.