« DzA 20:8 Dzieje Apostolskie 20:9 DzA 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Siedząc przeto niejaki młodzieniec imieniem Ewthych na oknie, zjęt snem twardym gdy Paweł przepowiedał wiele, zrzucon ode snu spadł z trzeciego piętra na dół, i wzięt martwy.
2.WUJEK.1923A siedząc niektóry młodzieniec, imieniem Eutychus, w oknie, będąc zjęt ciężkim snem, gdy Paweł długo rozmawiał, zmorzony snem, spadł na dół z trzeciego piętra i podniesion jest umarły.
3.RAKOW.NTA siedząc niektóry młodzieniec imieniem Eutychus w oknie, będąc zięt snem głębokim, gdy rosprawował Paweł dłużej, zrażony od snu, spadł z trzeciego piętra na dół; i podniesion jest umarły.
4.GDAŃSKA.1881Tam siedząc niektóry młodzieniec, imieniem Eutychus, w oknie, będąc ciężkim snem zdjęty, gdy tak Paweł długo mówił, snem zmorzony padł na dół z trzeciego piętra i podniesiony jest umarły.
5.GDAŃSKA.2017Pewien młodzieniec, imieniem Eutych, siedział w oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Gdy go podniesiono, był martwy.
6.JACZEWSKINiejaki młodzieniec, na imię Eutychus, siadł na oknie i słuchając długiego kazania Pawłowego, zmorzony snem, zdrzemnął się, spadł z trzeciego piętra i zabił się na miejscu.
7.SZCZEPAŃSKIJeden tedy młodzieniec, imieniem Eutychus, siedząc w oknie, zmorzony głębokim snem - bo Paweł zbyt długo rozprawiał - obudziwszy się, spadł z trzeciego piętra na dół, i podniesiono go nieżywego.
8.DĄBR.WUL.1973A młodzieniec pewien, imieniem Eutychus, siedział na oknie i zmorzony głębokim snem, gdy Paweł długo rozprawiał, zasnąwszy, spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego.
9.DĄBR.GR.1961I pewien młodzieniec, imieniem Eutychus, siedział na oknie i zmorzony głębokim snem, gdy Paweł długo rozprawiał, zasnąwszy, spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego.
10.TYSIĄCL.WYD5Pewien młodzieniec, imieniem Eutych, siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, [ten] zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego.
11.BRYTYJKAA pewien młodzieniec, imieniem Eutychus, siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego.
12.POZNAŃSKANa oknie siedział młodzieniec Eutyches; zmorzony snem w czasie przemówienia Pawła spadł z trzeciego piętra i podniesiono go nieżywego.
13.WARSZ.PRASKANa oknie siedział pewien młodzieniec, imieniem Eutych, i spał. Kiedy Paweł przedłużał swoje przemówienie, młodzieniec ów, snem zmorzony, spadł z trzeciego piętra na dół. Gdy go podniesiono, był martwy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pewien młodzieniec, który siedział w oknie imieniem Eutychus, kiedy Paweł przez dłużej wykładał, zmorzony głębokim snem, z trzeciego piętra spadł na dół i został dźwignięty martwy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBył tam też pewien młody chłopiec o imieniu Eutychos. Był senny i usiadł w oknie. Ale Paweł mówił tak długo, że chłopiec zasnął i spadł z trzeciego piętra. Gdy go podniesiono, był martwy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wówczas pewien młodzieniec, o imieniu Eutychos, siedząc na oknie, zmorzony głębokim snem, gdy Paweł tak długo wykładał, pogrążony we śnie spadł na dół z trzeciego piętra i został podniesiony martwy.