« DzA 21:26 Dzieje Apostolskie 21:27 DzA 21:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się miało siedm dni skończyć, niektórzy z Azyi Judowie obaczywszy ji w świątnicy, strwożyli wszytek tłum i wrzucili nań ręce
2.WUJEK.1923A gdy się wykonywało siedm dni, Żydowie ci, którzy byli z Azyi, ujrzawszy go w kościele, wzburzyli wszystek lud i rzucili się nań ręką,
3.RAKOW.NTA gdy się miało siedm dni skończyć, oni z Azyey Żydowie, ujźrzawszy go w Kościele, wzburzyli wszytek tłum, i wrzucili ręce nań.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się miało wypełnić siedm dni, niektórzy Żydowie z Azyi, ujrzawszy go w kościele, wzbudzili wszystek lud i wrzucili na niego ręce,
5.GDAŃSKA.2017Kiedy zaś te siedem dni dobiegało końca, zobaczyli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli tłum i rzucili się na niego;
6.JACZEWSKIPo upływie siedmiu dni, żydzi z Azyi, dostrzegłszy Pawła w kościele, podburzyli przeciwko niemu cały lud, i rzuciwszy się nań,
7.SZCZEPAŃSKIA gdy owe dni siedm miały się ku końcowi, Żydzi, przybysze z Azyi, widząc go w świątyni, podburzyli wszystek lud i położyli nań ręce,
8.DĄBR.WUL.1973A gdy siedem dni miało się ku końcowi, Żydzi z Azji ujrzawszy go w świątyni podburzyli cały lud i rzucili się na niego wołając:
9.DĄBR.GR.1961A gdy siedem dni miało się ku końcowi, Żydzi z Azji ujrzawszy go w świątyni podburzyli cały lud i rzucili się na niego wołając:
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś siedem dni dobiegało końca, Żydzi z Azji, ujrzawszy go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego
11.BRYTYJKAA gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego,
12.POZNAŃSKAPod koniec tych siedmiu dni Żydzi z Azji zobaczyli go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego
13.WARSZ.PRASKAPo siedmiu dniach Żydzi, przybysze z Azji, zobaczyli go w świątyni. Natychmiast podburzyli cały tłum i rzucili się na niego,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy miało się wypełnić siedem dni, Żydzi z Azji zobaczyli go w Świątyni, wzburzyli cały tłum oraz narzucili na niego ręce,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy siedem dni miało się ku końcowi, Żydzi z Azji zauważyli Pawła w świątyni. Podburzyli cały tłum i rzucili się na niego.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy miało się wypełnić te siedem dni, pewni Żydzi z Azji, widząc go w świątyni, wzburzyli cały lud i pochwycili go w swoje ręce,