« DzA 21:28 Dzieje Apostolskie 21:29 DzA 21:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo widzieli Trofima Efeskiego wmieście znim, którego mnimali żeby do świątnice wprowadził Paweł.
2.WUJEK.1923(Albowiem widzieli z nim w mieście Trofima Ephezyanina, którego mniemali, żeby Paweł wwiódł do kościoła.)
3.RAKOW.NT(Abowiem przedtym widzieli Trofima Efesczyka, w mieście z nim, którego mniemali żeby do Kościoła wwiódł Paweł.)
4.GDAŃSKA.1881Albowiem przedtem widzieli z nim w mieście Trofima Efeskiego, o którym mniemali, żeby go Paweł wprowadził do kościoła.
5.GDAŃSKA.2017Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni.
6.JACZEWSKI(W mieście, w towarzystwie Pawła widziano Trofima Efezkiego i mniemano, że go Paweł do kościoła wprowadzał).
7.SZCZEPAŃSKIWidzieli bowiem Trofima z Efezu wraz z nim w mieście i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni.
8.DĄBR.WUL.1973Widzieli bowiem z nim na mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni.
9.DĄBR.GR.1961Przedtem bowiem widzieli z nim na mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. –
10.TYSIĄCL.WYD5Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni.
11.BRYTYJKAPrzedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni.
12.POZNAŃSKAWidzieli bowiem przedtem w mieście razem z nimi Trofima z Efezu i sądzili teraz, że Paweł wprowadził go do świątyni.
13.WARSZ.PRASKAWidzieli go bowiem przedtem w mieście z Trofimem z Efezu i byli przekonani, że to właśnie jego wprowadził Paweł do świątyni.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wcześniej się zdarzyło, że w mieście widzieli z nim Trofima Efezjańczyka, o którym uważali, że Paweł go wprowadził do Świątyni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzedtem bowiem widywali go w mieście z Trofimosem z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przedtem bowiem widywali z nim w mieście Trofima z Efezu, o którym sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni.