« DzA 22:9 Dzieje Apostolskie 22:10 DzA 22:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekłem: Co uczynię panie? A Pan ku mnie: Wstawszy idź do Damaszku, a tam tobie rzeczono będzie o wszytkim, co masz czynić.
2.WUJEK.1923I rzekłem: Cóż uczynię, Panie? A Pan rzekł do mnie: Wstawszy, idź do Damaszku: a tam ci powiedzą o wszystkiem, co masz czynić.
3.RAKOW.NTI rzekłem: Cóż uczynię, Panie? A Pan rzekł do mnie: Wstawszy idź do Damaszku; a tam tobie powiedziano będzie o wszytkim, co rozrządzono tobie czynić.
4.GDAŃSKA.1881I rzekłem: Cóż uczynię, Panie? A Pan rzekł do mnie: Wstań; idź do Damaszku, a tam ci powiedzą o wszystkiem, co postanowiono, abyś ty uczynił.
5.GDAŃSKA.2017Zapytałem: Co mam robić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań i idź do Damaszku, a tam ci powiedzą o wszystkim, co postanowiono, abyś uczynił.
6.JACZEWSKIJa rzekłem: Panie, co mam czynić? A Pan mi powiedział: Powstań i idź do Damaszku, a tam się dowiesz, co ci czynić należy.
7.SZCZEPAŃSKII zapytałem: Cóż mam czynić, Panie? A Pan mi powiedział: Wstań i udaj się do Damaszku; a tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić.
8.MARIAWICII rzekłem: Co mam czynić, Panie? A Pan rzekł do mnie: Wstawszy idź do Damaszku, a tam ci powiedzą o wszystkiem, co masz czynić.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekłem: Cóż mam czynić, Panie? Pan zaś powiedział mi: Wstań, idź do Damaszku, a tam powiedzą ci wszystko, co winieneś uczynić.
10.DĄBR.GR.1961I rzekłem: Cóż mam czynić, Panie? Pan zaś powiedział mi: Wstań i idź do Damaszku, a tam powiedzą ci wszystko, co winieneś uczynić.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co postanowiono, byś uczynił.
12.BRYTYJKAI rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.
13.POZNAŃSKAA ja pytałem dalej: »Panie, co mam czynić?« Pan mi odpowiedział: »Wstań, idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co masz czynić«.
14.WARSZ.PRASKAZapytałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań i idź do Damaszku, a tam już powiedzą ci wszystko, co masz czynić!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedziałem: Co mam czynić, Panie? Zaś Pan do mnie rzekł: Wstań i idź do Damaszku, a tam ci zostanie powiedziane o wszystkim, co ci ustanowiono by uczynić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapytałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan na to: Wstań i idź do Damaszku. Tam będzie ci powiedziane o wszystkim, co ci wyznaczono uczynić.
17.TOR.PRZ.2023I powiedziałem: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: „Wstań! Idź do Damaszku, a tam ci powiedzą o wszystkim, co ci wyznaczono, abyś uczynił.”