« DzA 22:10 Dzieje Apostolskie 22:11 DzA 22:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdym nie widział od jasności światła onego, za rękę będąc wiedzion od drużyny, wszedłem do Damaszku.
2.WUJEK.1923A gdym nie widział przed jasnością światłości onéj, prowadzony za rękę od towarzyszów przyszedłem do Damaszku.
3.RAKOW.NTA gdym nie widział przed chwałą światłości onej, będąc wiedzion za rękę od onych co byli ze mną, przyszedłem do Damaszku.
4.GDAŃSKA.1881A gdym nie widział przed jasnością światłości onej, będąc prowadzony za rękę od tych, co ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.
5.GDAŃSKA.2017A ponieważ zaniewidziałem z powodu blasku tej światłości, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez tych, którzy byli ze mną.
6.JACZEWSKIA gdym dla onego światła nic widzieć nie mógł, wzięli mnie za ręce towarzysze moi i zaprowadzili do Damaszku.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy dla blasku owego światła nie mogłem widzieć, prowadzony za rękę przez towarzyszów, przybyłem do Damaszku.
8.MARIAWICIA ponieważ nie widziałem z powodu jasności światła onego, za rękę przywiedziony od towarzyszów, przyszedłem do Damaszku.
9.DĄBR.WUL.1973I gdym zaniewidział od blasku światła onego, prowadzony za rękę przez towarzyszy, przybyłem do Damaszku.
10.DĄBR.GR.1961A gdym zaniewidział od onego światła, prowadzony za rękę przez moich towarzyszy, przybyłem do Damaszku.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
12.BRYTYJKAA gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.
13.POZNAŃSKAA ponieważ nic nie widziałem oślepiony blaskiem owego światła, towarzysze moi wzięli mnie za rękę i zaprowadzili do Damaszku.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ z powodu owego blasku zaniewidziałem, do Damaszku przyprowadzili mnie moi towarzysze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ponieważ od blasku tego światła nic nie widziałem, byłem prowadzony za rękę przez tych, co mi towarzyszyli w podróży, i tak przyszedłem do Damaszku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWstałem, ale ponieważ od chwały tego światła oślepłem, poszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez tych, którzy mi towarzyszyli.
17.TOR.PRZ.2023Ponieważ nic nie widziałem od blasku chwały tego światła, przyszedłem do Damaszku, prowadzony za rękę przez tych, którzy byli razem ze mną.