« DzA 22:11 Dzieje Apostolskie 22:12 DzA 22:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Ananiasz niektóry, mąż nabożny wedle zakonu, świadomy wszem mieszkającym (tam) Judom,
2.WUJEK.1923A Ananiasz niektóry mąż wedle zakonu, mając świadectwo od wszystkich Żydów społem mieszkających,
3.RAKOW.NTA Ananiasz niektóry, mąż pobożny wedle Zakonu, mając świadectwo od wszytkich tam mieszkających Żydów,
4.GDAŃSKA.1881Tam niejaki Ananijasz, mąż pobożny według zakonu, mając świadectwo od wszystkich Żydów tam mieszkających,
5.GDAŃSKA.2017Tam niejaki Ananiasz, człowiek pobożny według prawa, mający dobre świadectwo u wszystkich Żydów, którzy tam mieszkali;
6.JACZEWSKINiejaki Ananiasz, człowiek prawy, wszyscy to o nim mogą powiedzieć,
7.SZCZEPAŃSKINiejaki zaś Ananiasz, mąż nienaganny w przestrzeganiu zakonu, któremu wszyscy Żydzi, tam mieszkający, dawali dobre świadectwo,
8.MARIAWICIA był tam mąż niejaki, Ananiasz, bogobojny, który chodził według Zakonu i miał świadectwo od wszystkich Żydów, którzy tam mieszkali.
9.DĄBR.WUL.1973A niejaki Ananiasz, mąż prawy, mający świadectwo od wszystkich mieszkających tam Żydów,
10.DĄBR.GR.1961A niejaki Ananiasz, człowiek żyjący bogobojnie według Prawa, mający dobre świadectwo od wszystkich mieszkających tam Żydów,
11.TYSIĄCL.WYD5Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo,
12.BRYTYJKANiejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,
13.POZNAŃSKAA tam Ananiasz, człowiek pobożny, żyjący według Prawa, cieszący się dobrą opinią u wszystkich tamtejszych Żydów,
14.WARSZ.PRASKANiejaki Ananiasz, człowiek pobożny, przestrzegający Prawa i cieszący się bardzo dobrą opinią u tamtejszych Żydów,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A niejaki Ananiasz, pobożny mąż według Prawa, który ma świadectwo od wszystkich mieszkających tam Żydów,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTam niejaki Ananiasz, człowiek pobożny według Prawa, cieszący się też dobrym świadectwem u wszystkich zamieszkałych tam Żydów,
17.TOR.PRZ.2023A niejaki Ananiasz, mąż pobożny według Prawa, który otrzymał dobre świadectwo od wszystkich Żydów tam mieszkających,