« DzA 22:18 Dzieje Apostolskie 22:19 DzA 22:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja rzekłem: Panie, sami wiedzą iżem ja był sadzając do ciemnic, i bijąc po szkołach wierzące w cię.
2.WUJEK.1923A jam rzekł: Panie! oni wiedzą, żem ja sadzał do więzienia i bijałem po bóżnicach tych, którzy w cię wierzyli.
3.RAKOW.NTA jam rzekł: Panie, oni wiedzą żeciem ja wsadzał do więzienia, i bijałem po zgromadzeniach wierzące w cię.
4.GDAŃSKA.1881A jam rzekł: Panie! onić wiedzą, żemci ja podawał do więzienia i bijał w bóżnicach te, którzy wierzyli w cię.
5.GDAŃSKA.2017A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że wtrącałem do więzienia i biczowałem w synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli.
6.JACZEWSKI- Panie - rzekłem ja - oni wiedzą, że ja twych wiernych wtrącałem do więzień i biłem ich w synagogach,
7.SZCZEPAŃSKIAle ja odpowiedziałem: Panie! oni wiedzą, ze jam to wtrącał do więzienia i po bóżnicach bił tych, co wierzyli w Ciebie;
8.MARIAWICIA jam rzekł: Panie, wszak oni wiedzą, żem zamykał do ciemnicy i bijałem po bożnicach tych, którzy w Ciebie wierzyli;
9.DĄBR.WUL.1973A jam rzekł: Panie! Oni sami wiedzą, żem ja wtrącał do więzienia i bił w synagogach tych, którzy wierzyli w ciebie,
10.DĄBR.GR.1961A jam rzekł: Panie, wszak oni wiedzą, że wtrącałem do więzienia i biłem w synagogach tych, którzy wierzyli w ciebie.
11.TYSIĄCL.WYD5A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach,
12.BRYTYJKAA ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli;
13.POZNAŃSKAA ja na to: »Panie, oni przecież wiedzą, że to właśnie ja wtrącałem do więzienia i kazałem bić w synagogach tych, którzy w Ciebie uwierzyli.
14.WARSZ.PRASKAA ja odpowiedziałem na to: Panie, oni wszyscy wiedzą o tym, że to ja właśnie zamykałem w więzieniach wyznawców Twoich i biczowałem ich w synagogach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że ja byłem tym, co wierzących w Ciebie wtrącał do więzienia oraz bił po bóżnicach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ja powiedziałem: Panie, przecież oni wiedzą, że ja więziłem i biczowałem w synagogach tych, którzy w Ciebie wierzą.
17.TOR.PRZ.2023A ja powiedziałem: Panie! Oni wiedzą, że to ja byłem tym, który wtrącał do więzienia i biczował po synagogach wierzących w Ciebie;