« DzA 22:20 Dzieje Apostolskie 22:21 DzA 22:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł do mnie: idź, że ja do narodów daleko poślę cię.
2.WUJEK.1923I rzekł do mnie: Idź; bo Ja do poganów daleko poślę cię.
3.RAKOW.NTI rzekł do mnie: Idźże, bo ja do Poganów daleko poślę cię.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do mnie: Idźże, boć ja cię do pogan daleko poślę.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział mi: Idź, bo ja cię poślę daleko, do pogan.
6.JACZEWSKI- Wynijdź z Jerozolimy - rzekł mimo to Pan do mnie - bo ja cię do innych dalekich narodów poszlę".
7.SZCZEPAŃSKIAle On mi powiedział: Idź, bo Ja cię poślę daleko, aż do pogan;
8.MARIAWICII rzekł do mnie: Idź, bo Ja do pogan daleko cię poślę.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł do mnie: Idź, bo ja wyślę cię daleko, do pogan.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł do mnie: Idź, bo ja wyślę cię daleko, do pogan.
11.TYSIĄCL.WYD5Idź - powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko, do pogan.
12.BRYTYJKAI rzekł do mnie: Idź, bo Ja cię wyślę daleko do pogan.
13.POZNAŃSKAI powiedział do mnie: »Idź, wyślę cię w daleką drogę do pogan«.
14.WARSZ.PRASKALecz On powiedział: Idź, chcę cię posłać daleko, do narodów pogańskich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do mnie powiedział: Idź, gdyż ja cię wyślę daleko, do pogan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz On powiedział do mnie: Idź, bo Ja cię wyślę daleko do pogan.
17.TOR.PRZ.2023I powiedział do mnie: „Idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan.”