« DzA 22:26 Dzieje Apostolskie 22:27 DzA 22:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przystąpiwszy Hetman rzekł mu: Powiedz mi, czyli Rzymianin jesteś ty? a on rzekł: Tak (jest.)
2.WUJEK.1923A przystąpiwszy Tysiącznik, rzekł mu: Powiedz mi, jeźliś ty jest Rzymianin? A on rzekł: Tak jest.
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy Rotmistrz, rzekł mu: Powiedz mi, jeśli ty Rzymianinem jesteś? A on rzekł: Tak jest.
4.GDAŃSKA.1881A przystąpiwszy hetman, rzekł mu: Powiedz mi, jeźliś ty jest Rzymianinem? A on rzekł: Tak jest.
5.GDAŃSKA.2017Dowódca podszedł i zapytał go: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział: Tak.
6.JACZEWSKIPrzyszedł tedy Trybun do Pawła i pytał go: "Czy prawda, żeś ty Rzymianin"? - "Tak jest" - odpowiedział Paweł.
7.SZCZEPAŃSKIA trybun zbliżył się i rzekł doń: Powiedz mi, jesteś ty Rzymianinem? On zaś odpowiedział: Owszem!
8.MARIAWICIPrzyszedłszy tedy tysiącznik, rzekł do niego: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on rzekł: Tak jest.
9.DĄBR.WUL.1973Zbliżył się więc trybun i rzekł do niego: Powiedz mi, czy jesteś Rzymianinem? A on odparł: Tak jest.
10.DĄBR.GR.1961Zbliżył się tedy trybun i rzekł do niego: Powiedz mi, czy jesteś obywatelem rzymskim? A on odparł: Tak jest.
11.TYSIĄCL.WYD5Trybun przyszedł i zapytał go: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział: Tak.
12.BRYTYJKADowódca zaś podszedł i rzekł do niego: Powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on odrzekł: Tak jest.
13.POZNAŃSKATrybun zbliżył się do niego i zapytał: Powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim?" A on odpowiedział: "Tak".
14.WARSZ.PRASKAPrzyszedł tedy trybun i zapytał go: Powiedz mi, czy ty rzeczywiście jesteś obywatelem rzymskim? A on odpowiedział: Tak.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś tysiącznik podszedł i mu powiedział: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? Więc rzekł: Tak.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDowódca przyszedł zatem do Pawła i zapytał: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? Tak - odpowiedział.
17.TOR.PRZ.2023A gdy przystąpił dowódca, powiedział do niego: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on powiedział: Tak.