« DzA 22:27 Dzieje Apostolskie 22:28 DzA 22:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Hetman: ja wielką summą obywatelstwo to sprawiłem. A Paweł rzekł: a ja i rodziłem się (w niem.)
2.WUJEK.1923I odpowiedział Tysiącznik: Jam za wielką summę tego mieszczaństwa dostał. A Paweł rzekł: A jam się i urodził.
3.RAKOW.NTI odpowiedział Rotmistrz: Jam za wielką sumę to prawo miasta tego otrzymał. A Paweł rzekł: A jam się i urodził.
4.GDAŃSKA.1881I odpowiedział hetman: Jam za wielką summę tego miejskiego prawa dostał. A Paweł rzekł: A jam się Rzymianinem i urodził.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział dowódca: Ja kupiłem to obywatelstwo za wielką sumę. Paweł zaś rzekł: A ja mam je od urodzenia.
6.JACZEWSKI- "Mnie tak drogo to obywatelstwo kosztuje" - rzekł Trybun. - "Mnie nic - odpowie Paweł - bo ja z urodzenia Rzymianinem jestem".
7.SZCZEPAŃSKITrybun mu na to: Ja za grube pieniądze nabyłem to obywatelstwo! Paweł zaś odrzekł: A ja nim jestem z urodzenia.
8.MARIAWICIOdpowiedział tysiącznik: jam za wielką sumę to obywatelstwo nabył. A Paweł rzekł: A jam się w niem i narodził.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł trybun: Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo. A Paweł odpowiedział: A ja mam je od urodzenia.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł trybun: Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo. A Paweł odpowiedział: A ja mam je od urodzenia.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo - odrzekł trybun. A Paweł powiedział: A ja mam je od urodzenia.
12.BRYTYJKAA dowódca odpowiedział: Ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł: A ja posiadam je od urodzenia.
13.POZNAŃSKATrybun na to: "Ja nabyłem to obywatelstwo za wysoką sumę". "A ja mam je od urodzenia" - odparł Paweł.
14.WARSZ.PRASKATrybun zaś na to: Ja zdobyłem swoje obywatelstwo za wielką sumę. A Paweł odpowiedział: Ja zaś mam je od urodzenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tysiącznik odpowiedział: Ja to prawo obywatelskie nabyłem za wielką sumę. Zaś Paweł powiedział: A ja zostałem tak urodzony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy dowódca wyznał: Ja za dużą sumę to obywatelstwo nabyłem. Paweł na to: A ja mam je od urodzenia.
17.TOR.PRZ.2023Dowódca również odpowiedział: Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo. A Paweł powiedział: A ja natomiast mam je od urodzenia.