« DzA 22:2 Dzieje Apostolskie 22:3 DzA 22:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja owszeki jestem mąż Judowin, urodzony w Tarsie Kylikiskiem, lecz wychowany w mieście tem u nóg Gamalielowych, wyuczony pilno ojcowskiego zakonu, miłośnikiem będąc zakonu, jako wszytcy wy jesteście dzisia,
2.WUJEK.1923I rzekł): Jam jest mąż Żydowin, urodzony w Tarsie Cylicyi, lecz wychowan w tem mieście u nóg Gamalielowych, wyćwiczony według prawdy zakonu ojczystego, gorącym będąc miłośnikiem zakonu, jako wy wszyscy dziś jesteście.
3.RAKOW.NTJaciem jest mąż Żyd, urodzony w Tarsie Cylicyiskim, lecz wychowany w mieście tym u nóg Gamalielowych, wyćwiczony z pilnością w Ojczystym Zakonie, gorliwym będąc ku Bogu, jako wszyscy wy jesteście dziś.
4.GDAŃSKA.1881Jamci jest mąż Żyd, urodzony w Tarsie Cylicyjskim, lecz wychowany w mieście tem u nóg Gamalijelowych, wyćwiczony dostatecznie w zakonie ojczystym, gorliwym będąc miłośnikiem Bożym, jako wy wszyscy dziś jesteście.
5.GDAŃSKA.2017Jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście, u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w prawie ojczystym i byłem gorliwym względem Boga jak i wy wszyscy dzisiaj.
6.JACZEWSKIOn zaś tak mówił: "Ja jestem żydem, urodziłem się w Tarsie w Cylicyi, tu zaś, w tem mieście, przy nogach Gamaliela, wychowałem się; znam dokładnie prawo ojczyste, byłem jego gorącym zwolennikiem, jako i wy wszyscy dzisiaj;
7.SZCZEPAŃSKIOn zaś mówił: Jestem ja Żydem, rodem z Tarsu w Cylicyi, ale wychowałem się tu w tem mieście u stóp Gamaliela, a wykształcony w surowych zasadach ojczystego zakonu, byłem gorącym miłośnikiem zakonu, jako i wy wszyscy nimi dziś jesteście.
8.MARIAWICIJa jestem mąż Żyd, urodziłem się w Tarsie Cylicyjskim, a wychowanym tu w tem mieście u nóg Gamaliela; wyuczony według prawdy ojczystego Zakonu, byłem gorącym zwolennikiem Zakonu, jako i wy wszyscy dziś jesteście,
9.DĄBR.WUL.1973I mówił: Ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, ale wychowałem się tu, w tym mieście, u stóp Gamaliela, wyćwiczony według prawdy w ojczystym Zakonie i jego miłośnik, jako i wy wszyscy dziś jesteście.
10.DĄBR.GR.1961A on mówił: Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, ale wychowałem się tu, w tym mieście, u stóp Gamaliela, wykształcony starannie w Prawie ojczystym, gorliwie służący Bogu, jako i wy dziś służycie wszyscy.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie.
12.BRYTYJKAJestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście.
13.POZNAŃSKAJestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowywałem się tutaj, w tym mieście, u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w ojczystym Prawie. Byłem tak gorliwy w służbie Bożej, jak wy dziś jesteście.
14.WARSZ.PRASKAA on powiedział: Jestem Żydem, urodziłem się w Tarsie w Cylicji, ale wychowywałem się tu, w tym mieście. W szkole Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym i Bogu służyłem gorliwie, jak wy wszyscy czynicie to dzisiaj.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem mężem żydowskim, który się urodził w Tarsie Cylicji, zaś wychował w tym mieście, u nóg Gamaliela. Zatem wykształconym w zgodzie z dokładnością ojczystego Prawa oraz będącym gorliwym wielbicielem Boga, jak wy wszyscy dzisiaj jesteście.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. Tu byłem uczniem Gamaliela. Wykształcono mnie według rygorów ojczystego Prawa i stałem się gorliwy dla Boga - podobnie jak wy wszyscy dzisiaj jesteście.
17.TOR.PRZ.2023Ja wprawdzie jestem Żydem, mężem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela; wykształconym dokładnie według ojczystego Prawa, będąc gorliwym wobec Boga, jakimi i wy wszyscy dzisiaj jesteście,