« DzA 22:4 Dzieje Apostolskie 22:5 DzA 22:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako mi świadczy i arcyoffiarnik i wszytcy starszy, u których i listy wziąwszy ku braciej do Damaszku jechałem, abym wiodł i tam będące wiązane do Jerozalema, aby (je) karano.
2.WUJEK.1923Jako mi najwyższy kapłan daje świadectwo i wszyscy starsi, od których téż listy wziąwszy do braciéj, jechałem do Damaszku, abych przywiódł ztamtąd powiązawszy do Jeruzalem, aby byli skarani.
3.RAKOW.NTJako mi i przedniejszy Ofiarownik świadczy, i wszyscy Starszy; od których też listy wziąwszy do braciej, do Damaszkum jechał, abych przywiódł i one, którzy tam byli, powiązane do Jeruzalem, aby byli skarani.
4.GDAŃSKA.1881Jako mi tego i najwyższy kapłan jest świadkiem, i wszyscy starsi, od których też list wziąwszy do braci, jechałem do Damaszku, abym i te, którzy tam byli, związane przywiódł do Jeruzalemu, aby byli karani.
5.GDAŃSKA.2017Czego mi świadkiem jest najwyższy kapłan oraz wszyscy starsi. Od nich też otrzymałem listy do braci i pojechałem do Damaszku, aby tych, którzy tam byli, przyprowadzić związanych do Jerozolimy, żeby zostali ukarani.
6.JACZEWSKIZaświadczyć to może Najwyższy Kapłan i cała starszyzna, od których z listami udawałem się do Damaszku, abym tam chwytał chrześcian, wiązał ich i sprowadzał do Jerozolimy, aby tu karę ponieśli.
7.SZCZEPAŃSKIjak mi to arcykapłan poświadczyć może i wszyscy starsi, od których nawet listy odebrawszy, jechałem do braci do Damaszku, aby stamtąd przywieść do Jerozolimy więźniów, celem ukarania.
8.MARIAWICIjako mi to poświadczyć może najwyższy kapłan i wszyscy Starsi, od których też i listy wziąwszy do braci, jechałem był do Damaszku, abym stamtąd przywiódł związanych do Jeruzalem, aby byli karani.
9.DĄBR.WUL.1973jak mi tego najwyższy kapłan jest świadkiem, i wszyscy starsi, od których wziąwszy listy do braci zdążałem do Damaszku, abym stamtąd uwięzionych przywiódł do Jeruzalem dla wymierzenia kary.
10.DĄBR.GR.1961jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i wszyscy starsi. Od nich to wziąłem listy do braci, kiedy zdążałem do Damaszku, abym i stamtąd uwięzionych przywiódł do Jerozolimy dla wymierzenia kary.
11.TYSIĄCL.WYD5co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i odbywałem drogę do Damaszku z zamiarem uwięzienia także tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jeruzalem dla wymierzenia kary.
12.BRYTYJKAJak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała rada starszych; od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary.
13.POZNAŃSKAŚwiadkiem jest mi arcykapłan i cała najwyższa rada. Od nich też wziąłem listy do braci w Damaszku, gdzie się udałem, aby i tamtych zakuć w kajdany, przyprowadzić do Jerozolimy i wymierzyć karę.
14.WARSZ.PRASKAco może potwierdzić zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna, gdyż to od nich właśnie otrzymałem listy upoważniające mnie do udania się do waszych braci w Damaszku, gdzie miałem uwięzić tych, co tam byli, i przyprowadzić ich, w celu wymierzenia im kary, do Jerozolimy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.na co jest mi świadkiem arcykapłan oraz cała starszyzna. Od nich wziąłem listy do braci i wyruszyłem do Damaszku, by tych, co tam będą związać i przyprowadzić do Jerozolimy, aby zostali ukarani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITco może potwierdzić arcykapłan i cała Rada starszych. Od nich właśnie otrzymałem listy również do braci w Damaszku. Planowałem tam pójść i rozprawić się z tamtejszymi zwolennikami. Chciałem ich sprowadzić do Jerozolimy i tutaj ukarać.
17.TOR.PRZ.2023Jak i o tym zaświadczy arcykapłan i cała rada starszych; od których też wziąłem listy do braci w Damaszku, szedłem tam z zamiarem, by i tych, którzy tam byli, związanych, przyprowadzić do Jerozolimy, aby zostali ukarani.