« DzA 22:8 Dzieje Apostolskie 22:9 DzA 22:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A którzy zemną byli, światło jednak baczyli lecz głosu nie słyszeli mówiącego mi.
2.WUJEK.1923A którzy byli zemną, acz widzieli światłość, ale głosu nie słyszeli onego, który zemną mówił.
3.RAKOW.NTA oni, którzy ze mną byli, onejć się światłości przypatrzyli, i przestraszeni byli, ale głosu nie słyszeli mówiącego mi.
4.GDAŃSKA.1881A ci, którzy byli ze mną, acz widzieli światłość i polękli się, ale głosu nie słyszeli onego, który ze mną mówił.
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy byli ze mną, wprawdzie widzieli światłość i przestraszyli się, ale głosu tego, który do mnie mówił, nie słyszeli.
6.JACZEWSKITowarzysze moi jasność widzieli, ale głosu tego, który do mnie mówił, nie słyszeli.
7.SZCZEPAŃSKIA moi towarzysze widzieli wprawdzie światło, ale nie słyszeli głosu Tego, który do mnie mówił.
8.MARIAWICIA ci, którzy ze mną byli, widzieli światłość i polękali się, ale głosu nie słyszeli onego, który ze mną mówił.
9.DĄBR.WUL.1973A ci, którzy byli ze mną, światło wprawdzie widzieli, ale głosu mówiącego do mnie nie słyszeli.
10.DĄBR.GR.1961A ci, którzy byli ze mną, światło wprawdzie widzieli, ale głosu mówiącego do mnie nie słyszeli.
11.TYSIĄCL.WYD5Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.
12.BRYTYJKAA ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.
13.POZNAŃSKACi, którzy mi towarzyszyli, widzieli światło, ale nie słyszeli głosu skierowanego do mnie.
14.WARSZ.PRASKACi zaś, którzy byli ze mną, widzieli co prawda światło, ale głosu przemawiającego do mnie nie słyszeli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ci, co ze mną byli, widzieli światło i byli przestraszeni ale głosu, który mi mówił nie słyszeli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, którzy byli ze mną, światło wprawdzie zobaczyli, ale głosu Tego, który ze mną rozmawiał, nie usłyszeli.
17.TOR.PRZ.2023A ci, którzy byli ze mną, wprawdzie widzieli światłość i zlękli się, ale głosu do mnie mówiącego, nie zrozumieli.