« DzA 23:10 Dzieje Apostolskie 23:11 DzA 23:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz przyszłej nocy stanąwszy wedle niego Pan, mówi: Ufaj (Pawle) bo jako świadczyłeś o mnie w Jeruzalemie, tak musisz i w Rzymie świadczyć.
2.WUJEK.1923A przyszłéj nocy stanąwszy przy nim Pan, rzekł: Bądź stały; albowiem, jakoś o mnie świadczył w Jeruzalem, takżeć i w Rzymie trzeba świadczyć.
3.RAKOW.NTA nadchodzącej nocy stanąwszy przy nim Pan, rzekł: Tusz sobie dobrze Pawle; jakoś bowiem świadczył o mnie w Jeruzalem, takżeć potrzeba i w Rzymie świadczyć.
4.GDAŃSKA.1881A drugiej nocy stanąwszy przy nim Pan, rzekł: Bądź dobrego serca, Pawle! albowiem jakoś o mnie świadczył w Jeruzalemie, tak musisz świadczyć i w Rzymie.
5.GDAŃSKA.2017A następnej nocy Pan stanął przy nim i powiedział: Bądź dobrej myśli, Pawle! Tak bowiem, jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, musisz świadczyć również w Rzymie.
6.JACZEWSKINastępnej nocy ukazał się Pawłowi Pan i rzekł: "Bądź stałym. Jakoś dawał o mnie świadectwo w Jerozolimie, tak i w Rzymie świadczyć o mnie będziesz".
7.SZCZEPAŃSKIA następnej nocy Pan stanął przy nim i rzekł: Odwagi! jako bowiem świadczyłeś o Mnie w Jerozolimie, tak trzeba, abyś w Rzymie był Mi świadkiem!
8.DĄBR.WUL.1973A następnej nocy stanął przy nim Pan i rzekł: Bądź mężny, bo jakeś świadczył o mnie w Jeruzalem, tak świadczyć masz i w Rzymie.
9.DĄBR.GR.1961A następnej nocy stanął przed nim Pan i rzekł: Bądź odważny, bo tak jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak świadczyć masz i w Rzymie.
10.TYSIĄCL.WYD5Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o Mnie, tak jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jeruzalem.
11.BRYTYJKANastępnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie.
12.POZNAŃSKANastępnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: "Odwagi! Jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie, tak musisz świadczyć o Mnie w Rzymie".
13.WARSZ.PRASKAA zaraz następnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: Odwagi! Musisz również w Rzymie dać o Mnie świadectwo takie jak w Jerozolimie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale następnej nocy stanął przy nim Pan i powiedział: Bądź dobrej myśli, Pawle, bo jak dałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie, tak ci trzeba zaświadczyć i w Rzymie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnej nocy natomiast stanął przy Pawle Pan: Bądź dobrej myśli - powiedział - bo jak złożyłeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie, tak przyjdzie ci złożyć je w Rzymie.
16.TOR.NOWE.PRZ.A następnej nocy stanął przy nim Pan i powiedział: Odwagi, Pawle! Jak bowiem zaświadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak też trzeba ci zaświadczyć i w Rzymie.