« DzA 23:13 Dzieje Apostolskie 23:14 DzA 23:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci przyszedszy do arcyoffiarników i starszych, rzekli: klątwą zaklęliśmy się, nic nie pokuszać aż zabijemy Pawła.
2.WUJEK.1923Którzy przyszli do najwyższych kapłanów i starszych i rzekli: Ślubemeśmy się zawiązali, że nic ukusić nie mamy, ażbyśmy zabili Pawła.
3.RAKOW.NTKtórzy przystąpiwszy do przedniejszych Ofiarowników i do Starszych, rzekli: Przeklęctwemeśmy się przeklęli, że nic ukusić nie mamy, ażbyśmy zabili Pawła.
4.GDAŃSKA.1881Którzy przyszedłszy do przedniejszych kapłanów i do starszych, rzekli: Klątwąśmy się zawiązali, że nic nie ukusimy, ażbyśmy Pawła zabili.
5.GDAŃSKA.2017Przyszli oni do naczelnych kapłanów i starszych i powiedzieli: Związaliśmy się przysięgą, że nie weźmiemy nic do ust, dopóki nie zabijemy Pawła.
6.JACZEWSKIPrzyszli oni do Najwyższego Kapłana i starszych i rzekli: "Przysięgliśmy sobie, że nie będziemy jedli ani pili, zanim nie zabijemy Pawła.
7.SZCZEPAŃSKIOni to przystąpili do przedniejszych kapłanów i starszych, mówiąc: Związaliśmy się przysięgą, że niczego nie weźmiemy do ust, aż Pawła zabijemy.
8.DĄBR.WUL.1973Przyszli oni do przedniejszych kapłanów i do starszych i rzekli: Przysięgą się związaliśmy, że nic do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła.
9.DĄBR.GR.1961Przyszli oni do przedniejszych kapłanów i do starszych mówiąc: Świętą przysięgą związaliśmy się, że nic do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła.
10.TYSIĄCL.WYD5Udali się oni do arcykapłanów i starszych i powiedzieli: Zobowiązaliśmy się pod klątwą, że nic nie weźmiemy do ust, dopóki nie zabijemy Pawła.
11.BRYTYJKACi przyszli do arcykapłanów i do starszych, i rzekli: Związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła.
12.POZNAŃSKAPrzyszli oni do arcykapłanów i starszych i powiedzieli: "Złożyliśmy przysięgę, że niczego nie weźmiemy do ust, póki nie zabijemy Pawła.
13.WARSZ.PRASKAPrzyszli do arcykapłanów i starszych ludu i oświadczyli: Poprzysięgliśmy sobie, że nie weźmiemy nic do ust, dopóki nie zgładzimy Pawła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zajęli się arcykapłanami oraz starszymi i powiedzieli: Zaklęliśmy zaklęciem samych siebie, że niczego nie skosztujemy, póki nie zabijemy Pawła.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUdali się oni do arcykapłanów oraz starszych i oznajmili: Zobowiązaliśmy się pod przysięgą, że niczego nie skosztujemy, dopóki nie zabijemy Pawła.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przyszli oni do arcykapłanów i do starszych, mówiąc: Związaliśmy się klątwą, że niczego nie skosztujemy, póki nie zabijemy Pawła.