« DzA 23:14 Dzieje Apostolskie 23:15 DzA 23:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Teraz przeto dajcie znać Hetmanowi i Radzie, aby ji do was wywiodł, jakoby chcących dowiedzieć się czego pewniej o niem, a my pierwej niż się przybliży, gotowiśmy ji zabić.
2.WUJEK.1923A przetóż wy teraz oznajmijcie Tysiącznikowi z radą, aby go do was wywiódł, jakobyście się mieli co dostateczniéj wywiedzieć o nim: a my, pierwéj niż się przybliży, gotowiśmy go zabić.
3.RAKOW.NTTeraz tedy wy dajcie znać Rotmistrzowi z radą siedzącą, aby jutro go wywiódł do was, jakobyście mieli rozeznać dostateczniej sprawy jego; a my pierwej niż się przybliży on, gotowi jesteśmy zagładzić go.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż wy teraz dajcie znać hetmanowi z pozwoleniem wszystkiej rady, aby go jutro do was wywiódł, jakobyście się chcieli dostateczniej wywiedzieć o sprawach jego, a my, pierwej niż tu przyjdzie, jesteśmy gotowi go zabić.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz wy razem z Radą dajcie znać dowódcy, żeby go jutro do was przyprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić, zanim dojdzie.
6.JACZEWSKIZłóżcie przeto radę i wezwijcie trybuna, aby dla wyprowadzenia śledztwa dostawić go wam kazał, a zanim się on zbliży do was, my go zabijemy".
7.SZCZEPAŃSKIA przeto wy teraz wspólnie z Sanhedrynem donieście trybunowi, aby go przed wami stawił, jakobyście chcieli pewniej zbadać sprawę jego; my zaś, zanim on się zbliży, gotowiśmy go zabić.
8.DĄBR.WUL.1973Przeto wy razem z Radą donieście trybunowi, aby go do was przyprowadził jakoby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my gotowiśmy go zabić, zanim dojdzie.
9.DĄBR.GR.1961Przeto wy teraz razem z sanhedrynem przekonajcie trybuna, aby go do was przyprowadził niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my gotowiśmy go zabić, zanim tu dojdzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie trybuna, aby go do was sprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić, zanim dojdzie.
11.BRYTYJKAPrzeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy; my zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić.
12.POZNAŃSKAPostarajcie się więc razem z sanhedrynem nakłonić trybuna, aby go do was przyprowadził, niby to celem dokładniejszego zbadania sprawy; gdy on się zbliży, my będziemy już przygotowani, by go zabić".
13.WARSZ.PRASKADo was należy razem z Sanhedrynem przekonać teraz trybuna, żeby go pozwolił sprowadzić do was pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, my zaś postaramy się go zabić, nim jeszcze dojdzie na miejsce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc teraz wy, razem z Sanhedrynem objaśnijcie tysiącznikowi, by go jutro do was sprowadził bowiem chcecie dokładniej rozpoznać tą, wokół niego sprawę. A my, zanim on się zbliży, jesteśmy gotowi go zabić.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc wy wraz z Wysoką Radą dajcie znać dowódcy, żeby go do was sprowadził, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my, zanim przyjdzie, jesteśmy gotowi go zgładzić.
16.TOR.NOWE.PRZ.Teraz więc wy, razem z Sanhedrynem dajcie znać dowódcy, aby go jutro przyprowadził do was, jakbyście chcieli dokładniej rozpoznać jego sprawę, a my, zanim się on zbliży, gotowi jesteśmy go zabić.