« DzA 23:16 Dzieje Apostolskie 23:17 DzA 23:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyzwawszy Paweł jednego z setników, rzekł: Młodzieńca tego odwiedź do Hetmana. Bo ma nieco opowiedzieć mu.
2.WUJEK.1923A Paweł przyzwawszy do siebie jednego z rotmistrzów, rzekł: Doprowadź młodzieńca tego do Tysiącznika; bo mu coś ma opowiedzieć.
3.RAKOW.NTA przyzwawszy Paweł jednego z Setników, rzekł: Młodzieńca tego doprowadź do Rotmistrza, ma bowiem coś opowiedzieć jemu.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Paweł zawoławszy jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do hetmana, bo mu coś ma powiedzieć.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Paweł przywołał jednego z setników i powiedział: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma mu coś do powiedzenia.
6.JACZEWSKIPaweł wówczas, poprosiwszy jednego z Centuryonów, rzekł do niego: "Młodzieniec ten - wskazując na swego siostrzeńca - ma coś do powiedzenia Trybunowi, zaprowadź go do niego".
7.SZCZEPAŃSKIPaweł zaś przywołał do siebie jednego ze setników i rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna; ma mu bowiem coś donieść.
8.DĄBR.WUL.1973Paweł zatem przywoławszy do siebie jednego z setników rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, bo ma mu coś oznajmić.
9.DĄBR.GR.1961Paweł zatem przywoławszy do siebie jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, bo ma mu coś oznajmić.
10.TYSIĄCL.WYD5Paweł przywołał jednego z setników i rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, ma bowiem mu coś oznajmić.
11.BRYTYJKAA Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić.
12.POZNAŃSKAWtedy Paweł przywołał jednego z setników i powiedział mu: "Zaprowadź tego chłopca do trybuna, ma mu bowiem coś przekazać".
13.WARSZ.PRASKAZawołał tedy Paweł jednego z setników i rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, ma mu bowiem coś bardzo ważnego do powiedzenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Paweł zawołał do siebie jednego setnika i powiedział: Odprowadź tego młodzieńca do tysiącznika, gdyż ma mu coś oznajmić.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł z kolei przywołał jednego z setników i poprosił: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma mu coś do przekazania.
16.TOR.NOWE.PRZ.Paweł więc, przywołał jednego z setników i powiedział: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma mu coś oznajmić.