« DzA 23:17 Dzieje Apostolskie 23:18 DzA 23:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On przeto wziąwszy ji przywiódł do Hetmana i rzekł: Więzień Paweł prosił mię, (abym) tego młodzieńca dowiódł do ciebie, mającego nieco mówić tobie.
2.WUJEK.1923A tak on wziąwszy go, przywiódł do Tysiącznika i rzekł: Paweł więzień prosił mię, abych tego młodzieńca doprowadził do ciebie, któryć ma coś powiedzieć.
3.RAKOW.NTOnci tedy wziąwszy go przywiódł do Rotmistrza, i rzekł: Więzień Paweł, przyzwawszy mię prosił, abych tego młodzieńca doprowadził do ciebie, któryć ma coś powiedzieć.
4.GDAŃSKA.1881A tak on wziąwszy go, wiódł go do hetmana i rzekł: Paweł więzień, zawoławszy mię, prosił, abym tego młodzieńca przywiódł do ciebie, któryć ma coś powiedzieć.
5.GDAŃSKA.2017Wziął go więc ze sobą, zaprowadził go do dowódcy i powiedział: Więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś do powiedzenia.
6.JACZEWSKIUczynił to Centurion i rzekł do Trybuna: "Więzień Paweł prosił mnie, bym ci tego młodzieńca przedstawił: ma on ci coś do powiedzenia".
7.SZCZEPAŃSKIOn więc wziął go i poprowadził do trybuna i rzekł: Więzień Paweł zawezwał mię, prosząc, bym tego młodziana do ciebie przyprowadził, gdyż ma ci coś powiedzieć.
8.DĄBR.WUL.1973On tedy wziął go, zaprowadził do trybuna i rzekł: Więzień Paweł prosił mię, abym tego młodzieńca przyprowadził do ciebie, bo ma ci coś powiedzieć.
9.DĄBR.GR.1961On wtedy wziął go, zaprowadził do trybuna, i rzekł: Więzień Paweł przywoławszy mnie prosił, abym tego młodzieńca przyprowadził do ciebie, bo ma ci coś powiedzieć.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten więc zabrał go ze sobą, zaprowadził do trybuna i rzekł: Więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma tobie coś do powiedzenia.
11.BRYTYJKAOn więc wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł: Więzień Paweł, przywoławszy mnie, prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć.
12.POZNAŃSKATen zabrał go ze sobą, zaprowadził do trybuna i powiedział: "Więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym tego chłopca przyprowadził do ciebie, ma on ci coś powiedzieć".
13.WARSZ.PRASKAZabrał go więc [setnik] ze sobą, zaprowadził do trybuna i powiedział: Więzień Paweł zawołał mnie do siebie i prosił, abym przyprowadził tego młodzieńca, który ma ci coś ważnego do powiedzenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ten go wziął, poprowadził do tysiącznika i mówi: Przywołał mnie do siebie więzień Paweł oraz poprosił, bym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSetnik zabrał więc chłopca do dowódcy i wyjaśnił: Więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca. Ma on ci coś do powiedzenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.On więc wziął go ze sobą, zaprowadził do dowódcy i powiedział: Paweł więzień, przywołał mnie i prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć.